MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Silva Kalčić

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Predsjednica je Hrvatske sekcije AICA-e (Međunarodnog udruženja likovnih kritičara) od 2019. do kraja 2024.

Telefon:
021545579
Zavod/služba:
Odsjek za povijest umjetnosti
Godina doktoriranja:
2015.
Na zavodu od:
2018.

Nastava

Životopis

Silva Kalčić rođena je 1967. u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu 1991. godine stekla je stručnu spremu i stručno zvanje viši modni dizajner. Na Filozofskom fakultetu 1998. godine stekla je visoku stručnu spremu i stručno zvanje prof. povijesti umjetnosti.  Doktorski studij arhitekture i urbanizma (tehničke znanosti) na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom  fakultetu, završila je 2015. godine. Doktorat pod nazivom „Arhitektura i novi mediji –  medijske  fasade, video- i svjetlosne instalacije“ obranila je 14. ožujka 2015. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja 6.05. Povijest umjetnosti i 2.01. Arhitektura i urbanizam u odnosu 2/3 : 1/3) rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 8. travnja 2016.  godine.

Izabrana je 13. listopada 2017. u znanstveno zvanje stručnog suradnika u humanističkom području znanosti, izborno polje 6.05. povijest umjetnosti te u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja 6.05. povijest umjetnosti, 2.01. arhitektura i urbanizam.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kalčić, Silva. Izložbene kartografije Želimira Koščevića, HS AICA i Durieux, Zagreb, siječanj 2024. Urednica: dr. sc.  Marjanić, Suzana, znan. savjet. Recenzenti:  prof. dr. sc. Sonja Briski Uzelac i prof. dr. sc. Krešimir Purgar. ISBN 978-953-56967-9-7 (HS AICA) ISBN 978-953-188-573-7 (Durieux)

 

Kalčić, Silva. Svijet prema labirintu: eseji o visokoj moderni i postmodernizmu 1970-ih i 1980-ih, ULUPUH, Zagreb, 2017. Recenzenti: prof.dr.sc. Vesna Mikić i doc.dr.sc. Krešimir Purgar. ISBN 978-953-327-111-8 

 

Kalčić Silva, Neizvjesnost umjetnosti, udžbenik za 4. razred gimnazije za predmet Likovna kultura, Školska knjiga, 2005., 326 str., recenzenti Darko Glavan i dr. sc. Sandra Križić Roban. ISBN 978-953-  0-21359-3

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Društva povjesničara umjetnosti, Hrvatskog društva dizajnera, Društva arhitekata Zagreba, Udruženja hrvatskih arhitekata, HULU-a Split i Hrvatskog novinarskog društva (HND). Članica je Klastera za vizualne umjetnosti pri Ministarstvu kulture i medija RH 2019. - 2022. Članica je Ocjenjivačkog suda HS AICA-e na 55. zagrebačkom salonu primijenjenih umjetnosti i dizajna 2020. godine, Ocjenjivačkog suda HS AICA-e na 54. zagrebačkom salonu vizualnih umjetnosti 2019., 57. zagrebačkom salonu vizualnih umjetnosti 2023. godine i Ocjenjivačkog suda 58. zagrebačkog salona primijenjenih umjetnosti i dizajna, siječanj 2024. godine.

 

Bila je članica predsjedništva Hrvatskog društva za integracije, članica Povjerenstva za dodjelu Nagrade grada Zagreba za likovnu umjetnost i arhitekturu u 2010. i 2011. godini, te Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti Ministarstva kulture RH u mandatu 2012. – 2015.

Izabrani projekti

Autorica je silabusa i izvedbenog plana nastave predmeta: Kritička povijest oblikovanja 1 Studija dizajna na Veleučilištu, sada Sveučilištu Vern u Zagrebu, napravila   promjene u silabusu i promijenila naziv postojećeg kolegija Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi – kritička teorija i interpretacijski modeli, (8) sudjelovala je u akreditaciji (Mišljenje o potrebi na tržištu intelektualnih usluga za magistrima vizualnih umjetnosti), za odobrenje novog jednopredmetnog diplomskog studija Vizualne umjetnosti na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2019. i bila je jedan od izrađivača novog Studija dizajna na Veleučilištu, sada Sveučilištu Vern u Zagrebu te je od toga priznato da je sudjelovala u kreiranju ishoda učenja, (9) bila je recenzent više od jedne znanstvene knjige i (19) institucionalno je koordinirala nastavne baze stručne kustoske prakse za studente povijesti umjetnosti u Galeriji umjetnina Split i HULU Split, te je organizirala niz  radionica likovne kritike u suorganizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i HS AICA, ili i u suorganizacijom s ULUPUH-om Zagreb, Galerijom umjetnina Split, HULU-om Split, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzejom suvremene umjetnosti, Galerijom Nova, Institutom za povijest umjetnostii Institutom Tomislav Gotovac – sve u Zagrebu.

ZNANSTVENA  DJELATNOST, objavljeni članci a1 ili slične najviše kategorizacije

1.         Kalčić, Silva. Kustos kao umjetnik i umjetnik kao kustos: komparacija dvaju koncepata na primjerima iz hrvatske umjetnosti, Život umjetnosti, br. 112/2023, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb. ISSN 0514-7794 (Tisak), ISSN 1849-2207 (Online). Članak prihvaćen za objavu (prošao recenzentski postupak) prema priloženoj potvrdi izdavača.

2.         Kalčić, Silva. Trauma and identity: medialisation and construct, u: Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), (ur.) Josipa Alviž, Dragan Damjanović, Jasmina Nestić, Jeremy F. Walton, Zagreb: FF press, 2024., str. 431-447. ISBN 978-953-379-048-0 / Prilog zborniku međunarodne znanstvene konferencije Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century) održane na engleskom jeziku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (30. VI. – 3. VII. 2021.).

Ovaj zbornik objavljen na engl. jeziku rezultat je istraživačkog projekta  Hrvatske zaklade za znanost “Art and State in Croatia from the Enloghment to the PreSent” (IP-2018-01-9364).

3.         Kalčić, Silva. Odjeća kao tema i medij suvremene umjetnosti: Moda u proširenom polju vizualnosti, u: Teorija i kultura mode: discipline, pristupi, interpretacije. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018. str. 305-334. Urednici: prof. dr. sc. Paić, Žarko; izv. prof. dr. sc. Purgar, Krešimir. Recenzenti: prof. art. Andrea Pavetić; izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar. ISBN 978-953-7105-71-6, https://www.bib.irb.hr/944963 Ova knjiga objavljena je uz podršku Sveučilišta u Zagrebu u sklopu potpore istraživanju Vizualizacija mode: društvene, humanističke i umjetničke osnove, koje se odvijalo tijekom 2016. i 2017. na Tekstilno–tehnološkom fakultetu u Zagrebu (voditelj: izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar, suradnica u projekt Silva Kalčić).

4.         Kalčić, Silva. Tautologija pokretnih slika, Video u kontekstu Nove umjetničke prakse, u: Umjetnost kao ideja Konceptualne prakse u Hrvatskoj, Centar za vizualne studije (CVS), Zagreb, 2021., str. 373-534. Uredila Mirela Ramljak Purgar. Recenzenti prof. dr. sc. Nataša Lah; doc. dr. sc. Tonči Valentić. ISBN 978-953-55420-6-3 https://www.bib.irb.hr:8443/1178117 Ova knjiga objavljena je kao završna faza znanstveno-istraživačkog projekta Umjetnost kao ideja. Konceptualne prakse u Hrvatskoj Centra za vizualne studije, financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u trajanju od 2019. do 2021. godine. Koncepcija projekta i lista sudionika projekta dostupni su na poveznici: https://www.vizualni-studiji.com/projekti/umjetnost_kao_ideja.html

Prije  izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u humanističkom području znanosti:

1.         Kalčić, Silva. Bolnička arhitektura s obzirom na promjene u percepciji bolesti i koncepta liječenja, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam Prostor, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 20[2012] 2 [44], str. 380-391 (pregledni znanstveni članak, UDK 725.61). ISSN 1330-0652

2.         Kalčić, Silva. Odnos suvremene likovne umjetnosti i arhitekture u radu Ivane Franke; Umjetnost na granici postojanja, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam Prostor, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 19[2011] 2 [44], str. 478-489 (pregledni znanstveni članak, UDK 7.0:72 (497.5)FRANKE, I. „00“). ISSN 1330-0652

Ostalo:

1.         Kalčić, Silva. Trauma i identitet u medijima, medijalizacija i konstrukt, In medias res : časopis filozofije medija, 7 (2018), 13; 1975-2017. doi: 10.46640/imr. Izvorni članak, UDK 77.03:659 / Original scientific paper. Primljeno: 25.01.2018. 7(13)#12 2018 / https://hrcak.srce.hr/205772 Članak izlaganja na znanstvenom međunarodnom skupu. Izdanje: Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2019., str. 1975-2017. ISSN 1848-6304 (Online), UDK: 316.774:1, DOI: https://doi.org/10.46640/imr

Tekst je objavljen i u Zborniku radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Filozofija medija 2018., Sporedna uloga istine u medijima / THE Secondary Role of Truth in the Media, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2018., str. 149-174. ISBN 978-933-7809-87-4

 

2.         Kalčić, Silva. Referencijalni simbolizam i semiotički aspekt djela umjetnosti i dizajna, In medias res :  časopis filozofije medija, 15 (2019), 8; 2401-2421. Pregledni članak, UDK 165.744:74 / Review article Primljeno: 22.02.2019. 8(15)#22 2019 / Hrčak ID: 225461 https://hrcak.srce.hr/clanak/328632. Članak izlaganja na znanstvenom međunarodnom skupu. Izdanje: Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2018., str. 2401-2421. ISSN 1848-6304 (Online), UDK: 316.774:1, DOI: https://doi.org/10.46640/imr

Tekst je objavljen i u Zborniku radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Filozofija medija 2018., Mediji kao središnji problem sadašnjosti / Media as the Central Problem of the Present, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2019., str. 13-62. ISBN 978-953-7809-70-6

3.       Kalčić, Silva. Zdravstvene ustanove u Dalmaciji u doba klasicizma, s posebnim osvrtom na staru splitsku bolnicu, Adrias, Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu, svezak 18, Split, (pregledni znanstveni članak, UDK 614.21(497.58Dalmacija)), str. 141-154. ISSN 0352-9924 (Tisak),ISSN1848-7807(Online),http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8066 Članak izlaganja na znanstvenom skupu.

 

4.         Kalčić,  Silva.  Čovjek  –  radnik  u  umjetničkim  djelima  Man  –  a  Worker  in  Works  of Art, zbornik VI. međunarodne konferencije industrijskog naslijeđa Čovjek i industrija / Povijesno iskustvo čovjeka u industriji, Pro Torpedo, Rijeka, 2016. Urednica: Lozzi-Barković, Julija.  ISSN 1874-4794 str. 365-388 Pregledni rad / Review Article). Članak u zborniku Međunarodne konferencije održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 24. i 25. travnja 2014.

 

5.         Kalčić, Silva. Flanerizam kao performativna metoda i motiv u suvremenoj umjetnosti, Život umjetnosti, br. 92/2013, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, str. 76-93 (izvorni znanstveni članak, UDK/UDC 711.4.01:316.7]:7.036/.038 ISSN 0514-7794 (Tisak), ISSN 1849-2207 (Online)

 

Mentorski članci, od toga 2 izvorna znanstvena rada

Križanić, Martina, mentor Kalčić, Silva. Craftivism: kreativni društveni pokret kao oblik životnog stila, aktivizma i umjetnost, u: Tedi : međunarodni interdisciplinarni časopis Tehnologija & Dizajn, Vol. 7 No. 1, 2017. str. 74-83. Izvorni znanstveni članak. URI https://hrcak.srce.hr/281632

Vidaković Jurčević, Galadriela, mentor Kalčić, Silva. Antimoda obitelji Gábor, u: Tedi : međunarodni interdisciplinarni časopis Tehnologija & Dizajn, Vol. 7 No. 1, 2017. str. 84-90.  Izvorni znanstveni članak. Hrčak ID: 281633. URI https://hrcak.srce.hr/281633

Čop, Matija, mentor Kalčić, Silva. Mreža grada / City Lace, tekst objavljen u Zborniku radova 16. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2012., str. 577- 584.

Silva Kalčić autorica je i organizatorica EDU radionica likovne kritike Kako pisati o suvremenoj umjetnosti, radionica 2019, 2020 i 2022. odvijala se u primarnoj suorganizaciji (ugovori priloženi): Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i HS AICA.

Urednica je znanstvene knjige Suzana Marjanić, Umjetnost performansa i kinizam: izvedbena linija otpora, izdanje HS AICA i Durieux, Zagreb, 2022. Recenzenti prof. dr. sc. Leo Rafolt i doc. dr. sc. Silva Kalčić, ISBN 978-953-188-528-7 (Durieux), ISBN 978-953-56967-6-6 (HS AICA)

Knjiga je financirana od MZO, Min. kulture i medija i Grada Zagreba, a promovirana je u KIC-u (Kulturno-informativnom centru, Preradovićeva 5) Zagreb 12. 12. 2022., pritom su o knjizi govorili autorica Suzana Marjanić, Sandra Sterle, umjetnica-red. profesorica na UMAS-u, Darko Šimičić, kustos-istraživač u Institutu Tomislav Gotovac i Silva Kalčić, urednica knjige i predsjednica HS AICA-e.

 

Silva Kalčić je također urednica stručne knjige Branko Franceschi: Likovna kritika, izdanje HS AICA i Durieux, Zagreb, 2023. godine, te suizdavač knjiga Eveline Turković, Antuna Maračića i Vinka Srhoja.

 

Kontinuirano od pokretanja časopisa 2019. članica je znanstvenog savjeta časopisa Nove teorije / New Theories Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, ISSN 2718-3297 (Tisak), ISSN 2991-1001 (Online), Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Prije posljednjeg izbora u znanstv. zvanje bila je članica uredništva i izvršna urednica znanstvenog časopisa Arhitektura Udruženja hrvatskih arhitekata, na primjer tematskih brojeva Ivo Vitić i Regionalizam i globalizacija.

sudjelovala je u znanstveno-istraživačkom projektu Umjetnost kao ideja. Konceptualne prakse u Hrvatskoj Centra za vizualne studije, financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u trajanju od 2019. do 2021. godine. https://www.vizualni-studiji.com/projekti/umjetnost_kao_ideja.html

Sudjelovala je u kratkotrajnom projektu financiranom od Sveučilišta u Zagrebu (KPFI), koji je rezultirao diplomskim studijem Teorija i kultura mode i priručnikom Teorija mode:

  1. Interdisciplinarni studij mode: umjetnički, medijski i povijesni aspekti, ak. god. 2015./2016., nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet; voditelj doc. dr. sc. Krešimir Purgar http://www.ttf.unizg.hr/index.php?str=46
  2. Vizualizacija mode: društvene, humanističke i umjetničke osnove, nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet; voditelj doc. dr. sc. Krešimir Purgar http://bib.irb.hr/datoteka/944963.Teorija_i_kultura_mode.pdf

Sudjelovala je u znanstveno-istraživačkom projektu Umjetnost kao ideja. Konceptualne prakse u Hrvatskoj Centra za vizualne studije, financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u trajanju od 2019. do 2021. godine. https://www.vizualni-studiji.com/projekti/umjetnost_kao_ideja.html

Recenzentica je časopisa Ars Adriatica, Prostor, narodna umjetnost, Nove teorije, Filozofska istraživanja, Mogućnosti, Književna smotra, itd. Recenzirala je priloženi članak za US journal Communication and Critical/Cultural Studies, tematski broj Urban communication research in European contexts: Critical questions and theoretical agendas (A Special Forum of Communication and Critical/Cultural Studies), urednica: Giorgia Aiello, University of Leeds (United Kingdom). Recenzentica je prijevoda znanstvene knjige John Berger Ways of Seeing za Školsku knjigu, te knjige nagrađene Godišnjom nagradom ULUPUH-a za najbolji izdavački projekt u 2022., Ivane Bakal pod nazivom Poetika vizualnog kazališta (priložene potvrde). Također je recenzentica knjiga Krešimira Purgara, Vinka Srhoja, Mladena Lučića, itd. Recenzentica je knjige Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji u sklopu projekta i građanske kampanje Motel Trogir 2019. godine. Recenzentica je i fotografske monografije „Tihi otoci – Brijuni“ SofijeSilvije, za izdavača Kerber Verlag; te preporuka i evaluacija muzejske građe – fotografije iz serije „Tihi otoci – Brijuni“  koja se predlaže za otkup za Muzej-Museo Lapidarium, Zbirku Galerije Rigo, 15. 09. 2018.

 

Povijest zaposlenja

20021. - 2023. nositeljica je kolegija i izvoditelj nastave iz kolegija Uvod u povijest video i medijske umjetnosti na Odsjeku za film i video na Umjetničkoj akademiji (UMAS-u) Sveučilišta u Splitu. U akad. godini 2022./2023. izvodila je nastavu iz kolegija Kritički pristupi baštini na Sveučilištu u Dubrovniku. Prethodno je bila zaposlena na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu, a ranije je radila kao voditelj nakladništva (također u funkciji izvršnog urednika časopisa – stručnog glasila Čovjek i prostor što izlazi dvomjesečno) i na izložbenim programima – npr. programu Zagrebačkog salona – Udruženja hrvatskih arhitekata. Također je radila kao asistent voditelja Galerije Miroslav Kraljević, i na poslovima organizacije images library CNN. Imala je i status samostalnog umjetnika putem ostvarenog prava na članstvo u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika.

Od 1. rujna 2009. do 30. listopada 2018. bila je zaposlena kao predavač na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, znanstvena grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih  komunikacija. Od 2005. do 2007. radi kao voditeljica nakladništva Udruženja hrvatskih arhitekata (također u funkciji izvršnog urednika časopisa – stručnog glasila Čovjek i prostor što izlazi dvomjesečno).

Objavila je više znanstvenih i stručnih tekstova i radova te članaka u knjigama, sudjelovala je u projektima i skupovima vezanim uz kulturni i urbanističkog razvoj (Splita, Šibenika, ruralnih područja itd.); objavila je znanstvenu knjigu „Izložbene kartografije Želimira Koščevića“ (HS AICA i Durieux, Zagreb, 2024.), znanstvenu knjigu „Svijet prema labirintu - Eseji o visokoj moderni i postmodernizmu 1970-ih i 1980-ih“ (ULUPUH, Zagreb, 2017.), knjigu „Vlasta Delimar [i] Milan Božić: provesti noć u prostoru: Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Pula, Ravnica, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Zagreb“ (Domino, Zagreb, 2015.) i udžbenik „Neizvjesnost umjetnosti“ (Školska knjiga, Zagreb, 2005.) – prijemna i ispitna literatura i danas na primjer na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, i na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za umjetnost i restauraciju.

 

Bila je članica uredništva časopisa Oris, Up&Underground i on-line časopisa Art-e-fact, Čovjek i prostor (izvršna urednica 2006., kada je i autor uvodnika, i 2007.) i Arhitekture u izdanju Udruženja hrvatskih arhitekata. Od 2003. do 2016. urednica je (rubrika vizualne umjetnosti, arhitektura i urbanizam) u časopisu za kulturu i društvena zbivanja (dvotjedniku) Zarez. Također piše za emisiju Triptih III. programa Hrvatskoga radija,  časopise Fraktura, Treća i xx, i ima kolumnu u časopisu Kontura. Organizira izložbe i piše o suvremenoj umjetnosti, arhitekturi i dizajnu, kojima se bavi i u svojstvu izbornika, žiratora ili člana galerijskog savjeta. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko međunarodnih izložbi kao član kustoskog tima. Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH od 2024. dodjeljuje Godišnju nagradu „Zdenka Munk“ Studijske sekcije ULUPUH-a, za kritičare, teoretičare i kustose na području likovnih, vizualnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, na inicijativu Silve Kalčić 2018. u svojstvu tadašnje predsjednice Studijske sekcije ULUPUH-a. Područje djelovanja kandidata za nagradu može biti u muzeologiji, konzerviranju i zaštiti muzejske građe i arhitektonskih objekata, na području obrazovanja, teorije likovnih i vizualnih umjetnosti i likovne kritike, kao i u području postava i organizacije izložbi, odnosno kustoskih praksi.

Silva Kalčić je promovirala, u svojstvu izdavača, knjigu Borisa Greinera Osvojena područja – volumen 6 u HDD galeriji u Zagrebu 2019., knjigu Antuna Maračića Pro i protiv u Booksi u Zagrebu 2021, i Vinka Srhoja Crno na bijelo i vice versa u KIC-u, Zagreb, 2023. Organizirala je i moderirala niz javnih razgovara AICA:  Dijalozi u Muzeju Mimara Matici hrvatskoj i Kulturno-informativnom centru (KIC) u Zagrebu, od 2020. do 2022. godine. Pritom su održani razgovori s doajenima nacionalne povijesti umjetnosti Matkom Meštrovićem, Igorom Zidićem, Tonkom Maroevićem, itd. Autorica je izložbenog serijala Ploha_Površina (Plane_Surface) u mediju billboarda, u javnom prostoru Zagreba od 2008. do 2020. godine.

Kolumnom naziva Bilješke na margini u art magazinu Kontura od 2022. do danas sudjeluje u popularizaciji znanosti.