MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Visual Communications

Code: 139963
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Silva Kalčić
Lecturers: doc. dr. sc. Silva Kalčić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 45
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
  1. Tradicionalni semiotički odnos slika i značenja u virtualnom prostoru digitalne kulture, zamijenjen je znanošću medijskog komuniciranja slikom. Temeljni problem kritičkog mišljenja je vizualna konstrukcija kulture kao komunikacijskog proizvoda.
  2. "Auratičan" odnosa publike prema umjetnosti (a može se reći da isto vrijedi i za odnos umjetnosti prema publici), kao slika, film i tiskani mediji. Danas u nekritičkoj suvremenoj masovnoj produkciji slika i vizualnih sadržaja.
6. semester
Mandatory course - Regular studij - Art History
Consultations schedule: