MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave likovne umjetnosti

Šifra: 185070
ECTS: 3.0
Nositelji: pred. Kristina Babić
Izvođači: pred. Kristina Babić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s pojmom metodike nastave Likovne umjetnosti i njezino značenje i povezanost s didaktikom i pedagogijom. Poznavanje elementarnih pojmova vezanih za nastavni proces predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi. Upoznavanje s interdisciplinarnim pristupom u nastavi likovne umjetnosti. Usvajanje vještina javnog nastupa. Stvaranje modela za analiziranje i interpretaciju umjetničkih djela.
Cilj kolegija je teorijski pripremiti studente/studentice za praktični rad, odnosno izvođenja nastavnog sata u sljedećem semestru (održavanjem nastave u razrednom odjelu). U sklopu vježbi studenti/studentice će istraživati, analizirati i interpretirati osnovne elemente vizualnog jezika, analizirati likovna djela (što je stručni temelj nastave likovne umjetnosti) uz konstantnu primjenu metode heurističkog razgovora, kao optimalnog nastavnog pristupa.
Ishodi učenja:
  1. Definirati osnovne pojmove metodike nastave Likovne umjetnosti
  2. Opisati, analizirati i primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi Likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima učenja i poučavanja.
  3. Procijeniti i primijeniti odgovarajuću metodu i oblik rada s obzirom na određeni nastavni sadržaj i dobnu skupinu učenika.
  4. Predložiti, planirati, osmisliti i provesti različite modele projektne, istraživačke i terenske nastave iz sadržaja likovne umjetnosti, vizualne kulture i s njima povezanih međudisciplinarnih sadržaja.
  5. Definirati odgojno-obrazovne ciljeve učenja i poučavanja s obzirom na sadržaj predmeta Likovna umjetnost i potrebe pojedinih nastavnih cjelina.
  6. Osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu Likovne umjetnosti u gimnazijama te nastavu srodnih teorijskih predmeta u strukovnim i umjetničkim školama.
Literatura:
  1. Opća metodika nastave, , Zora Itković, Split: Književni krug, 1997.
  2. Vrednovanje likovnog djela. Pristup pedagogiji umjetnosti. Suvremena istraživanja, , Vedrana Spajić, Zagreb: Šk. Novine, 1989.
  3. Kič. Antologija lošeg ukusa, , Gillo Dorfles, Zagreb: Golden marketing, 1997.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: