MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanski jezik I

Šifra: 67609
ECTS: 2.0
Nositelji: v. lekt. Renata Hace Citra
Izvođači: v. lekt. Renata Hace Citra - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Samostalno čitanje i razumijevanje različitih vrsta tekstova iz područja struke. Prepoznavanje i razlikovanje specifičnih stilova i registara u svakodnevnom akademskom okruženju. Usvajanje osnovne terminologije iz opće kulture s posebnim naglaskom na područje likovne umjetnosti. Sposobnost praćenja i predavanja na talijanskom jeziku iz područja struke. Valjano služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima te stručnom i inom literaturom na talijanskom jeziku.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti (pročitani) stručni tekst, kako u pisanom obliku tako i u audio video formatu.
 2. Prepoznati stručne pojmove prisutne u tekstu i opisati ih
 3. Primijeniti stručne izraze u novom kontekstu
 4. Ispravno primijeniti gramatička pravila u pismu i govoru
 5. Pokazati vještine pismenog i usmenog komuniciranja na talijanskom jeziku
 6. Osmisliti i izraditi seminarski rad koji se zatim prezentira u sklopu nastavnog sata
 7. Koristiti se stručnom literaturom na stranom jeziku (priručnici, rječnici, tj. rječnicima i jezičnim priručnicima).
Literatura:
 1. , F. Noris-P. Aymon, Nuovo art. Saper vedere saper fare. Storia dell'arte, Milano, Fabbri Editore 2001.
  Guastalla, S. -Diegoli, M (200) La bottega dell'arte. Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori., , , .
Preporučena literatura:
 1. , M. Deanović-J.Jernej Hrvatsko-talijanski rječnik; Talijansko-hrvatski
  rječnik, Zagreb, Školska knjiga 1994.
  J.Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika, Zagreb, 1999.
  P.Trifone-M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli 2000., , , .
1. semestar
Povijest umjetnosti 1 - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: