MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske

Šifra: 131751
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Torlak
Izvođači: Frane Prpa - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je prenijeti studentima znanja o antičkim spomenicima na tlu Hrvatske nastalih za vrijeme Rimskog Carstva. Kompetencije stečene u nastavi uključuju primjenu terminologije vezane uz rimsku umjetnost, sposobnost samostalne interpretacije antičke spomeničke baštine te komparacije djela kao i sposobnost snalaženja u osnovnim povijesnim izvorima vezanima za antičko doba. Promatranjem konkretnih primjera spomenika u kontekstu društvenih i povijesnih zbivanja kod studenata će razvijati kritičko promišljanje. Studenti kroz terensku nastavu dobivaju priliku za bolje upoznavanje lokaliteta i spomenika.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti povijesne i kulturne procese na istočnoj obali Jadrana u antičko vrijeme
 2. Definirati osnovne pojmove antičke arhitekture i umjetnosti rimske Dalmacije
 3. Poznavati istaknute spomenike antičkih gradova (Salona, Aequum, Narona, Iader, Aenona, Pola, Aquae Iassae, i dr.)
 4. Prepoznati problematiku očuvanja baštine i muzejskih zbirki
 5. Razlikovati najvažnije stručne pojmove vezane uz temu antičke povijesti umjetnosti
 6. Primijeniti stečeno znanje u nastavku studiranja
Literatura:
 1. Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije, , Jasna Jeličić Radonić, , 2014.
 2. Antička Salona, , Nenad Cambi, , 1991.
 3. Antički grad na istočnom Jadranu, , Mate Suić, , 2003.
 4. Kiparstvo rimske Dalmacije, , Nenad Cambi, , 2005.
 5. Dalmatia christiana, Opera Omnia, , Duje Renidć-Miočević, , 2011.
 6. Umjetnost antike u hrvatskim krajevima, , Nenad Cambi, , 2020.
Preporučena literatura:
 1. Povijest salonitanskog kršćanstva, , E. Dyggve, , 1996.
 2. Od Helena do Hrvata,, , M. Zaninović, , 1996.
 3. Po ruševinama stare Salone, , F. Bulić, , 1986.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ana Torlak:

  Konzultacije po dogovoru uz najavu elektroničkom poštom na atorlak@ffst.hr.

  Lokacija:
 • Frane Prpa:

  Konzultacije su moguće svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom (fprpa@ffst.hr)

  Lokacija: