MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Latinski jezik, I.

Latinski jezik, I.

Šifra: 229110
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
mr. sc. Jure Hrgović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Latinsko pismo, glasovi i naglasak. Tradicionalan i klasičan izgovor latinskoga jezika. Temelji latinske gramatike; promjenjive vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice). Deklinacija, konjugacija, komparacija. Nepromjenjive vrste riječi. Vrste rečenica. Glasovne promjene. Prevođenje jednostavnijih tekstova. Značaj latinske paremiologije. Latinskim paremiologizmima obogatiti govorničke vještine i uvježbati pravilan izgovor latinskih riječi i rečenica. Temeljno znanje latinskoga jezika ima opće kulturni značaj.
Ishodi učenja:
  1. Ovladati sustavom latinskoga jezika.
  2. Čitanje i pisanje latinskoga jezika.
  3. Naučiti deklinacije.
  4. Savladati konjugacije.
  5. Upoznati se sa sintaksom latinskoga jezika.
Literatura:
  1. Elementa Latina., , Gortan Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao,, Zagreb: Školska knjiga. (1995. ili bilo koje drugo izdanje), .
  2. Latinski jezik (Scylla), , Knezović, Pavao; Demo, Šime., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu., 2005.
1. semestar
Povijest 1 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: