MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska povijest 19. stoljeća

Šifra: 67667
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
doc. dr. sc. Nikša Varezić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Najprije će se ramotriti odlike kasnostaleškoga društva u Banskoj Hrvatskoj, tj. oni važni protomodernizacijski procesi između 1790. i 1835. godine. Nakon toga će se obrađivati Nacionalni pokret u Banskoj Hrvatskoj 1835.-1848./49. Također, sastavnice sadržaja ovoga kolegija biti će posvećene Vojnoj krajini od kraja 18. stoljeća do 1848. te do 1881. kao i Istri i Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća. Nadalje, analizirat će se godina 1848. u hrvatskim zemljama te, u nastavku, modernizacijska nastojanja 'odozgor' i 'odozdo' u razdoblju Neoapsolutizma. Dužna pozornost bit će posvećena Austro-Ugarskoj i Hrvatsko-ugarskoj nagodbi te njihovim posljedicama. Razmatrat će se i razvoj modernoga građanskog društva u Banskoj Hrvatskoj u 'postnagodbenoj Hrvatskoj'. Dužna pozornost bit će posvećena razvoju Hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji i u Istri. U ovomu kolegiju naznačit će se i osnovni problemi povijesti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini 1878.-1918. Konačno, svoje mjesto ovdje naći će i prikaz prilika u Banskoj Hrvatskoj za 'Khuenovoga doba' te, također, u razdoblju krize dualizma (1895.-1906.). u Banskoj Hrvatskoj, Dalmaciji i Istri. Na posljetku, bit će riječi o razvoju prilika u hrvatskim zemljama uoči i za Prvoga svjetskog rata.
Literatura:
 1. Hrvatski nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću: Nikša Stančić
 2. Hrvatski narodni preporod. Ilirski pokret: Jaroslav Šidak et al.
 3. Povijest hrvatskog naroda 1860.-1914.: J. Šidak-D. Šepić-I. Karaman-M. Gross
 4. Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine: Iskra Iveljić
Preporučena literatura:
 1. M. Gross, ur., Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, Zagreb, 1981., str. 231. - 416.;

  M. Gross - A. Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992.;

  I. Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije, Zagreb, 2000.;

  Josip Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u 19. stoljeću, Zagreb, 2002.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: