MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije

Šifra: 130984
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
Izvođači: Luka Marković - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente sa poviješću institucije Sveučilišta, od njegovih
korijena, pa do suvremenosti. Naglasak je na razumijevanju temeljnih pojmova
vezanih za postanak i razvoj jedne takve institucije, kao i upoznavanje velikih imena
koja su obilježila povijest Sveučillišta u Europi. Među osnovne ciljeve kolegija spada
osposobljavanje studenata za samostalno promišljanje europske sveučilišne
povijesti, upoznavanje s njezinim temeljnim protagonistima te temeljnim tekstovima
koji tu i takvu povijest ilustriraju, a dio su njezine geneze
Ishodi učenja:
  1. klasificirati pojedina razdoblja razvoja Sveučilišta
  2. - protumačiti osnovne društveno-političke pojave i procese u srednjovjekovlju koji su uvjetovali razvoj Sveučilišta kao institucije
  3. interpretirati razlike u srednjovjekovnim Sveučilištima pariškog i bolonjskog tipa na europskom prostoru
  4. primijeniti stečena saznanja na interpretaciju tekstova koji su nastali unutar europskog sveučilišnog svijeta
Literatura:
  1. Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka, Zadar, , Stjepan Krasić, Sveučilište u Zadru, 201.
  2. Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku,, , Ivo Goldstein; Borislav Grgin, Novi Liber, 2006.
Preporučena literatura:
  1. Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, , Jacques Le Goff, Golden marketing, 1998.
2. semestar
Povijest 2 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: