MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka

Šifra: 67662
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente sa srednjovjekovnom europskom poviješću pristupom suvremene historijske znanosti. Naglasak je na razumijevanju temeljnih pojmova općeg srednjovjekovlja te njegovih društvenih struktura i procesa. Jedan je od osnovnih ciljeva i osposobiti studente za samostalno promišljanje europske srednjovjekovne povijesti pružanjem referentnog okvira za kretanje kroz područja istraživanja ili druge povijesne epohe i sadržaje. Sadržaj predmeta:
1. tjedan: Rimski svijet u 4. st. - političke prilike, ekonomsko i društveno stanje, književnost, umjetnost, obrazovanje i vjera.
2. tjedan: Propadanje rimskog svijeta na Zapadu; germanska plemena i seobe, barbarska kraljevstva, Crkva u germanskim kraljevstvima, počeci oblikovanja Europe.
3. tjedan: Preobrazba Rima na Istoku, rađanje Bizanta, od Teodozija do Anastazija, Justinijanov projekt; islam i arapska osvajanja.
4. tjedan: Od Merovinga do Pipina Malog, pokušaj obnove u doba Pipina Malog i Karla Velikog, karolinška renesansa; pomorska sila Sredozemlja: Venecija.
5. tjedan: Propast karolinškog carstva, nasljednici Karla Velikog; nove barbarske provale, novi narodi u Europi. Feudalizam, selo u ranom srednjem vijeku, Crkva.
6. tjedan: Mostovi preko tamnih vremena - civilizacije Istoka, Bizant i Arapi. Obnova Zapadnog carstva.
7. tjedan: Oporavak Zapada, vjerska i politička obnova, Francuska, Engleska, Sicilija; gospodarski oporavak.
8. tjedan: Prevlast Crkve na Zapadu, crkveni raskol, odnos Crkve i Carstva. Prvi križarski ratovi, Bizant za Komnena, reforma Crkve u 12. st., renesansa 12. st.
9. tjedan: Uspon zapadnih monarhija - Engleska i Francuska u 12. st.
10. tjedan: Borba Crkve za očuvanje prevlasti u društvu, papa Inocent III, hereze, prosjački redovi; Hohenstaufovci, kasniji križarski ratovi; pad Carigrada 1204. g.
11. tjedan: Širenje kršćanske Europe; Skandinavija i srednja Europa; Rusija; Baltička regija; Velika Kneževina Litva; mongolske provale; vlast nad Rusijom
12. tjedan: Uspon svjetovnih institucija i interesa; svjetovnjaci u 13. st. - intelektualno i umjetničko stvaralaštvo u razvijenom srednjem vijeku.
13. tjedan: Gubitak prvenstva Crkve; centralizacija u Engleskoj i Francuskoj; babilonsko sužanjstvo papa; crkveni koncili i papinska obnova.
14. tjedan: Raspadanje srednjovjekovnih društava; Engleska i Francuska u 14. st.; Njemačko Cartvo i Habsburgovci; propast Bizanta 1453. g.
15. tjedan: Traženje rješenja - talijanski gradovi-države; renesansa; sjevernjačko rješenje; zaključna razmatranja.
Ishodi učenja:
 1. klasificirati pojedina razdoblja europskog i svjetskog srednjovjekovlja
 2. protumačiti osnovne društveno-političke pojave i procese srednjovjekovlja
 3. interpretirati razlike u srednjovjekovnim civilizacijama Istoka i Zapada
 4. prepoznati osnovne značajke feudalnih sustava na europskom tlu
 5. primijeniti stečeno znanje na sačuvanim narativnim izvorima
Literatura:
 1. Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, , Ivo Goldstein, Borislav Grgin, Novi liber, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Jesen srednjeg vijeka, , Johan Huizinga, Naprijed, Zagreb, 1991.
 2. Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, , Miroslav Brandt, SNL, Zagreb, 1995.
 3. Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, , Jacques Le Goff, Golden Marketing, 1998.
 4. Rođenje Europe: stoljeća V.-IV., , Roberto Lopez, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 5. www.fordham.edu/halsall/sbook.html, , Internet Medieval Source Book, , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: