MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Europska i svjetska povijest 19. stoljeća

Šifra: 67666
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Izvođači: prof. dr. sc. Josip Vrandečić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s povijesnim tema i procesima europske povijesti "dugog" 19. stoljeća, zaključno do Prvoga svjetskog rata, s posebnim naglaskom na političku, intelektualnu, društvenu i ekonomsku transformaciju Europe. Poseban naglasak stavljen je na slijedeće teme: Uzroci velike revolucije. Početak revolucije 1789.-1792. Konvent i razdoblje terora 1792.-1795. Kampanje Direktorija i uspon Napoleona 1795.-1799. Konzulat 1799.-1804. Carstvo i koalicijski ratovi 1804.-1814. Velika Britanija za Napoleonskih ratova 1789.-1812. Španjolski rat i raspad kolonijalnoga carstva. Napoleonska Europa. Finale 1812.-1815. Kongresni sustav i Sveta alijansa. Istočno pitanje i grčka revolucija. Metternichova Italija. Industrijska, agrarna i demografska revolucija. Ideologije 19. stoljeća. Orleanski režim u Francuskoj. Revolucija 1848. i njezine posljedice. Krimski rat i istočno pitanje. Doba kapitala, uspon i kriza liberalizma. Drugo Carstvo za Napoleona III. Velike sile i Američki građanski rat. Ujedinjenje Italije. Ujedinjenje i razvoj Njemačke. Habsburška Monarhija nakon nagodbe. Modernizacija Turske i promjena njezine vanjske politike. Viktorijanska Britanija. Uspon SAD-a. Francuska Treća republika. Rusija za posljednjih Romanova. Bismarckov sustav saveza. Predratne krize.
Ishodi učenja:
 1. objasniti glavne političke i društvene procese europskog 19. stoljeća
 2. interpretirati glavne značajke unutrašnje političke i društvene dinamike pojedinih država
 3. usporediti značajke gospodarskog i političkog razvoja velikih sila
Literatura:
 1. , S. Bertoša, Svjetska povijest modernog doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim
  osvrtom na Apeninski poluotok, Profil, Zagreb 2004.
  Grupa autora, Velika ilustrirana povijest svijeta, 14. i 15., Rijeka, 1985., , , .
Preporučena literatura:
 1. , J. Carpentier - F. Lebrun, Povijest Francuske, Zagreb, 1999.
  G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb, 1996.
  J. M. Roberts, Povijest Europe, Zagreb, 2002.
  Grupa autora, Povijest Mađarske, Zagreb, 1995.
  Grupa autora, Povijest svijeta, Zagreb, 1990.
  E. Zöllner ? T. Schüssel, Povijest Austrije, Zagreb, 1997.
  J. P. Taylor, Habsburška Monarhija, 1809.-1918., Zagreb, 1990.
  C. Sellers ? H. May ? N. R. McMillen, Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Zagreb, 1996.
  V. Popović, Istočno pitanje, Tuzla, 1965.
  E. J. Hobsbawm, Doba kapitala: 1848.-1875., Zagreb, 1989.
  V. Ibler, Diplomatska historija, 1814.-1871., Zagreb, 1960.
  J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb, 1992., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: