MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest starih civilizacija

Šifra: 67685
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević
Izvođači: Zvonimir Forker - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija jest upoznati studente s uvjetima nastanka te razvojem ranih civilizacija. Nastoji ih se potaknuti na promišljanje i zaključivanje o povijesnim događajima, znanstvenim i umjetničkim dostignućima te različitim vjerskim koncepcijama i običajima, na temelju proučavanja pisanih i predmetnih izvora te znanstvene literature. S tim u vezi osposobljava ih se napisati kvalitetan seminarski rad s kritičkim osvrtom na pojedine fenomene bogate povijesti ranih civilizacija.
Ishodi učenja:
 1. prepoznati i objasniti ključne povijesne procese na prostoru tzv. ''plodnog polumjeseca'' (Egipat, Mezopotamija, Iran, Sirija, Anatolija, istočno Sredozemlje), od prapovijesti do helenizma
 2. objasniti postanak, razvoj i značaj političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih fenomena najranijih društava na navedenim prostorima
 3. analizirati načine interakcije među ljudima, sustave vlasti, komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu i kulturnu difuziju
 4. koristiti usporedo predmetne i pisane povijesne izvore, analizirati ih te koristiti podatke koje nude
 5. razviti i primijeniti vještine kritičkog mišljenja te istraživačke vještine
 6. napisati jasan i pregledan seminarski rad, prezentirati ga kolegama na adekvatan način
Literatura:
 1. Povijest svijeta, , Geoffrey Barraclough, ur., The Times, 2002.
 2. Egipat. Hramovi, bogovi, ljudi, , A. Siliotti,, Mozaik knjiga., 1999.
 3. Izrael. Zemlja i njezin sjaj, , S. Kochav, Mozaik knjiga, 2000.
Preporučena literatura:
 1. Drevne civilizacije. Velike kulture svijeta, , F. Bourbon,, Mozaik knjiga, 2002.
 2. Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, , B. Kuntić-Makvić, B. Olujić, FF Press, 2004.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: