MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji

Šifra: 93729
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Obraditi temeljne odrednice, upoznati glavne protagoniste te kontekst i ishode
preporodnog razdoblja u Dalmaciji ( 1860.-1882.)
Ishodi učenja:
 1. objasniti specifičnosti Dalmacije u procesu hrvatske nacionalne
  integracije u 19. stoljeću
 2. uočiti bitne procese unutar hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji u sklopu preporodnih pokreta
 3. objasniti temeljne pojmove nacionalno-integracijskog pokreta u Dalmaciji
 4. interpretirati temeljna objavljena vrela za povijest Hrvatskog narodnog pokreta u Dalmaciji
Literatura:
 1. , Pavlinović, Mihovil, Izabrani politički spisi (prir. Stančić, Nikša), Zagreb: Golden marketing ? Narodne novine, 2000.;
  Stančić, Nikša, Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (Mihovil Pavlinović i njegov krug), Zagreb: Centar za povijesne znanosti - Odjel za hrvatsku povijest, 1980.;
  Vrandečić, Josip, Dalmatinski autonomistički pokret u XIX. stoljeću, Zagreb: Dom i svijet, 2002., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Dalmacija 1870. (ur. Foretić, Dinko), Zadar 1972.; Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri. Zbornik (ur. Ravlić, Jakša), Zagreb: Matica hrvatska, 1969.; Hrvatski narodni preporod u Splitu. U povodu stogodišnjice ponarođenja splitske općine 1882. ? presudne pobjede narodnjaka nad autonomašima u Dalmaciji, Split: Logos, 1984.; Macan, Trpimir; Miho Klaić, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980.; Mihovil Pavlinović u politici i književnosti (ur. Stančić, Nikša), Zagreb: Globus -Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1990.; Stančić, Nikša, Nacionalna integraciona ideologija dalmatinskih narodnjaka 1860./61. godine, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 11, Zagreb 1978., 183. - 279., , , .
4. semestar
Povijest 4 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: