MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Socijalna pedagogija

Šifra: 147626
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Steći osnovna - opća znanja iz područja studija;
- prepoznati i razumijevati etiologiju i fenomenologiju poremećaja u ponašanju,
- osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične
potrebe djece i mladih koji tendiraju ka ili pokazuju poremećaje u ponašanju;
- uspješno usmeno i pismeno komunicirati te prezentirati vlastite uratke;
- razviti vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične
svrhe;
Literatura:
  1. Poldrugač, Z., Bouillet, D., Ricijaš, N.: Socijalna pedagogija- znanost, teorija i praksa
  2. Bouillet, D., Uzelac, S.: Osnove socijalne pedagogije
  3. Žižak, A.: Teorijske osnove intervencija-socijalno pedagoška perspektiva
Preporučena literatura:
  1. Lebedina Manzoni, M.: Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
  2. Bašić, J.: Teorije prevencije
  3. Bouillet, D.: Primjena međunarodnih standarda i preporuka u djelovanju hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: