MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Socijalna pedagogija

Šifra: 147626
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Steći osnovna - opća znanja iz područja studija;
- prepoznati i razumijevati etiologiju i fenomenologiju poremećaja u ponašanju,
- osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične
potrebe djece i mladih koji tendiraju ka ili pokazuju poremećaje u ponašanju;
- uspješno usmeno i pismeno komunicirati te prezentirati vlastite uratke;
- razviti vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične
svrhe;
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove iz područja socijalne pedagogije
 2. Analizirati i argumentirano objasniti različite teorije i pristupe razumijevanju socijalne pedagogije i poremećaja u ponašanju
 3. Osmisliti primjerene i pravodobne odgovore na potrebe djece i mladih u riziku
 4. Spremnost na ranu detekciju poremećaja u ponašanju
 5. Osmisliti i izvesti plan aktivnosti komunikacije s djecom i mladima u riziku
 6. Izraditi materijal primjeren za učenje roditelja čija su djeca u riziku
 7. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja socijalne pedagogije
Literatura:
 1. Socijalna pedagogija- znanost, teorija i praksa, , Poldrugač, Z., Bouillet, D., Ricijaš, N., Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2011.
 2. Osnove socijalne pedagogije, , Bouillet, D., Uzelac, S., Školska knjiga Zagreb, 2007.
 3. Teorijske osnove intervencija-socijalno pedagoška perspektiva, , Žižak, A., Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.
Preporučena literatura:
 1. Psihološke osnove poremećaja u ponašanju, , Lebedina Manzoni, M., Naklada Slap Zagreb, 2007.
 2. Teorije prevencije, , Bašić, J., Školska knjiga Zagreb, 2009.
 3. Primjena međunarodnih standarda i preporuka u djelovanju hrvatskog društva prema djeci i mladima s poremećajima u ponašanju, , Bouillet, D., Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 2005.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: