MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija odgoja i obrazovanja

Šifra: 130635
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija studente upoznati s temeljnim načelima psihologije odgoja i obrazovanja, s naglaskom na principima i zakonitostima učenja i poučavanja.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Uvod u područje pedagoške psihologije. Metode istraživanja u području pedagoške psihologije.
2. Implikacije saznanja iz razvojne psihologije za suvremene teorije odgoja.
3. Biheviorističke teorije učenja: Klasično uvjetovanje.
4. Biheviorističke teorije učenja: Instrumentalno uvjetovanje.
5. Teorija socijalnog učenja.
6. Kognitivistički pristup učenju i pamćenju.
7. Znanje. Viši kognitivni procesi. Metakognicija.
8. Konstruktivizam. Samoregulirano učenje.
9. Individualne razlike u nastavi: Sposobnosti.
10. Individualne razlike u nastavi: Ličnost i stilovi učenja.
11. Planiranje i odabir metoda poučavanja.
12. Temeljne metode poučavanja.
13. Vrednovanje školskog postignuća učenika.
Ishodi učenja:
 1. definirati pojmove odgoja i obrazovanja
 2. definirati procese pamćenja i učenja
 3. objasniti temeljne postavke osnovnih teorija učenja
 4. kritizirati nedostatke osnovnih teorija učenja
 5. vrednovati primjenjivost teorija učenja u kontekstu učenja različitih gradiva
 6. planirati strategije za povećanje učinkovitosti učenja
 7. planirati korištenje različitih metoda poučavanja u nastavi
 8. prepoznati značaj individualnih razlika u obrazovnom kontekstu
 9. usporediti različite oblike vrednovanja postignuća
Literatura:
 1. Psihologija obrazovanja, , Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D, Zagreb: IEP, d.o.o. i VERN, d.o.o., 2003.
Preporučena literatura:
 1. Edukacijska psihologija, , Grgin, T, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 2. Psihologija učenja i pamćenja, , Zarevski, P, Jastrebarsko: Naklada Slap., 1995.
 3. Educational psychology: Theory and practice, , Slavin, R, New York: Pearson., 2006.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: