MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Obrazovne politike

Šifra: 67590
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Izvođači: Petra Poljak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opći cilj kolegija je kod studenata pedagogije razviti sposobnost kritičkog promišljanja o različitim obrazovnim politikama i načinima provedbe obrazovnih politika u zemlji i svijetu. Poseban je fokus na obrazovnim politikama koje podržavaju zelene i digitalne principe, čiji je cilj rješavanje pitanja okoliša, promicanje održivih praksi i korištenje tehnologije vezane uz pitanja okoliša koja izravno utječu na obrazovne sustave.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će moći predlagati i vrednovati različite pristupe oblikovanju obrazovnih politika.
 2. Studenti će moći uspoređivati i kritički razmišljati o različitim obrazovnim politikama i načinima provedbe obrazovnih politika u zemlji i svijetu.
 3. Studenti će moći analizirati implementaciju obrazovnih politika u različitim obrazovnim sustavima i na različitim razinama obrazovnih sustava.
 4. Studenti će moći samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati literaturu iz područja obrazovnih politika.
Literatura:
 1. Američko obrazovanje u doba globalizacije., , Zhao, Y., Zagreb: Educa, 2012.
 2. Obrazovne politike, , Legrand, L., Zagreb: Educa, 1993.
 3. Europski okvir za nacionalne obrazovne politike, , Žiljak, T., Anali Hrvatskog politološkog društva, 3(1), 261-281., 2007.
 4. Politike cjeloživotnog učenja u Europskoj uniji i Hrvatskoj., , Žiljak, T., Političko obrazovanje, 1(1), 67-95., 2005.
Preporučena literatura:
 1. Education Policy Analysis 2004., , OECD, Paris: OECD, 2004.
 2. Education at a Glance: OECD Indicators, 2011, , OECD, Paris: OECD, 2011.
 3. Mijenjajmo naše škole: kako unaprijediti kvalitetu i djelotvornost naših škola., , Stoll, L., Fink, D., Zagreb: Educa, 2000.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: