MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Multimedijska didaktika

Šifra: 160444
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati suvremene didaktičke spoznaje i didaktička pravila za organizaciju multimedijske nastave te učenja uz pomoć najnovijih digitalnih medija.
Ishodi učenja:
 1. - objasniti smisao i mjesto digitalnih medija u procesu poučavanja i učenja
 2. - kritički vrednovati multimedijsku nastavu odnosno ulogu digitalnih medija
 3. - uvažavati didaktičke i psihološke kriterije pri izboru i kombinaciji medija u nastavi
 4. - didaktički oblikovati i pravilno koristiti u nastavi vizualne prezentacijske medije
 5. - organizirati poučavanje i učenje oslanjajući se na digitalne medije
 6. - koristiti pametnu ploču za poučavanje
 7. - koristiti pametne telefone i iPad u organizaciji poučavanja i učenja
 8. - sudjelovati u organizaciji e-učenja i nastave na daljinu
 9. - sudjelovati u pripremi multimedijskog softwarea za potrebe poučavanja i učenja
 10. - inicirati mikroistraživanja u području multimedijske nastave i obrazovanja
Literatura:
 1. Multimedijska didaktika, , Matijević, M. i Topolovčan, T., Zagreb: Školska knjiga, 2017.
Preporučena literatura:
 1. e-Learning-Didaktik, , Arnold, R., Lermen, M. (ur.), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2006.
 2. Online-Lernen, , Klimsa, P. & Issing, J. L. (ur.), München: Oldenburg Verlag, 2011.
 3. Internet, osobna računala i nova obrazovna sredina. U: Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, , Matijević, M., Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007.
 4. How to enhance classes by using PCs, the internet, and mobile phones. U: Tomovski, V. (ur.): Contemporary Intentions in Education : Proceedings, , Matijević, M., Ohrid: University of Skopje, 2008.
 5. Nastava usmjerena na učenika, , Matijević, M., Radovanović, D., Zagreb: Školske novine, 2011.
 6. Uvjetovanost izbora i didaktičkog oblikovanja medija u nastavnom procesu i učenju, , Matijević, M., Školski vjesnik, 62(2-3), 2013.
 7. Nastava i škola za net generacije, , Matijević, M., Zagreb: Učiteljski fakultet, 2018.
 8. Digital Technologies and new Forms of Learning, , Milat, J. (ur.), Split: Faculty of Philosophy University of Split, 2011.
 9. Digital Technologies and new Forms of Learning, , Milat, J. (ur.), Split: Faculty of Philosophy University of Split, 2011.
 10. Konstruktivistička nastava: teorija i empirijska istraživanja, , Topolovčan, T., Rajić, V., Matijević, M., Zagreb: Učiteljski fakultet, 2017.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: