MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi

Šifra: 86743
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: Karla Babić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s konceptom privrženosti, ulogom privrženosti iz ranog djetinjstva na prisne odnose tijekom života; metodološkim aspektima istraživanja privrženosti te
rezultatima recentnih istraživanja iz privrženosti u različitim životnim razdobljima

Predavanja
1. Uvod u kolegij (1P)
2. Osnove teorije privrženosti, rani radovi J. Bowlby i M. Ainsworth (2 P)
3. Razvojna perspektiva - privrženost u ranoj dobi, obrasci privrženosti, ispitivanje u nepoznatoj situaciji (2P)
4. Obiteljski utjecaji na privrženost (2P)
5. Privrženost u odrasloj dobi, obrasci privrženosti u odrasloj dobi (2P)
6. Stabilnost privrženosti kroz život; međugeneracijski prijenos privrženosti (2P)
7. Ljubavne veze kao privrženi odnosi, partnerski/bračni odnosi, kvaliteta i stabilnost bračnih veza kao odnosa privrženosti (2P)
8. Privrženost i psihopatologija (2P)
U okviru seminara, studenti će izlagati recentna istraživanja iz područja privrženosti i različitih korelata privrženosti.
1. Uloga privrženosti u vršnjačkim i partnerskim odnosima (10S)
2. Uloga privrženosti u odnosima na relaciji dijete roditelj u različitim razvojnim stadijima djetinjstva i adolescencije (10S)
3. Uloga privrženosti u delinkventnom ponašanju, privrženost i seksualnost; privrženost školi (10S)
Ishodi učenja:
 1. razlikovati razvojnu perspektivu proučavanja privrženosti te perspektivu teorije
  ličnosti i socijalne psihologije
 2. objasniti ulogu primarne privrženosti u cjeloživotnom razvoju
 3. opisati eksperimentalnu paradigmu ispitivanja privrženosti
 4. imenovati različite obrasce privrženosti na relaciji dijete-primarni skrbnik
 5. navesti i opisati obrasce privrženosti u odrasloj dobi
 6. povezati rana iskustva privrženosti s privrženim odnosima u odrasloj dobi
 7. objasniti čimbenike koji sudjeluju u razvoju privrženih odnosa
 8. analizirati teorijske pristupe koji govore o stabilnosti privrženosti tijekom životnog
  vijeka
 9. usporediti različita metodološka rješenja u istraživanjima privrženosti
Literatura:
 1. Dječja psihologija, , Vasta, R., Haith, M.M, Miller, S.A, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
 2. Obrasci privrženosti u ranoj dobi, web predavanje., Reić Ercegovac, I, Filozofski fakultet u Splitu,, 2016.
 3. Privrženost tijekom tranzicije u roditeljstvo, web predavanje., Reić Ercegovac, I, Filozofski fakultet u Splitu,, 2016.
 4. Odabrane teme iz psihologije odraslih, , Lacković Grgin, K., Ćubela Adorić, V, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
Preporučena literatura:
 1. Razvoj djece u socijalnom kontekstu, , Klarin, M, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2006.
 2. Attachement Across the Lifecourse: A Brief Introduction, , Howe, D, Palgrave McMillan., 2011.
1. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

3. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

5. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: