MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagoška statistika

Šifra: 130644
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnim statističkim pojmovima i postupcima.

SADRŽAJ PREDMETA
1. Metodologija i statistika u istraživanjima. (2P + 1V)
2. Osnovni pojmovi u statistici. Prikupljanje podataka u istraživanju. (2P + 1V)
3. Deskriptivna statistika. Grupiranje podataka. (2P + 1V)
4. Tablično prikazivanje rezultata. (2P + 1V)
5. Grafičko prikazivanje rezultata. (2P + 1V)
6. Mjere središnjih vrijednosti. (2P + 1V)
7. Mjere raspršenja rezultata. (2P + 1V)
8. Prvi kolovij (2P + 1V)
9. Normalna distribucija. Položaj rezultata u grupi. (2P + 1V)
10. Inferencijalna statistika. Testiranje hipoteza. (2P + 1V)
11. Procjena parametara. (2P + 1V)
12. t-test. (2P + 1V)
13. hi-kvadrat test. (2P + 1V)
14. Korelacija. (2P + 1V)
15. Završni kolokvij (2P + 1V)
Ishodi učenja:
 1. organizirati podatke prikupljene istraživanjem
 2. pripremiti prikupljene podatke za statističku obradu podataka
 3. samostalno provesti deskriptivnu obradu skupa podataka
 4. objasniti uvjete za primjenu temeljnih postupaka inferencijalne statistike
 5. formulirati istraživačke i statističke hipoteze
 6. usporediti različite statističke metode s obzirom na cilj i svrhu njihova korištenja
 7. predložiti statističku analizu prikladnu za postavljeno istraživačko pitanje
 8. samostalno statistički usporediti dvije skupine prikupljenih podataka
 9. interpretirati dobivene rezultate
Literatura:
 1. , Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap., , , .
 2. , Bubić, A. (2015). Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima. Split: Filozofski fakultet., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Mejovšek, M. (2007). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap., , , .
 2. , Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa., , , .
 3. , Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija: