MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Medijska socijalizacija

Šifra: 88174
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Izvođači: nasl. pred. Marijana Ćuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U ovom kolegiju je dan prikaz suvremene literature o utjecaju medija na kognitivni, emocionalni i društveni razvoj djece i mladih. Kroz teorijske i istraživačke sadržaje kolegija kod studenata potiče se kritičko mišljenje o utjecaju medija na djecu i mlade. Rasprave uključuju propitivanje spornih tema, poput utjecaja medija na nasilno ponašanje djece i mladih, ali i pozitivne utjecaje medija.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će moći pojasniti kako razvoj medijske tehnologije utječe na načine razumijevanja društva.
 2. Studenti će moći prepoznavati društvene i institucijske okvire koji utječu na svijest djece o utjecaju medija.
 3. Studenti će moći prepoznavati uloga medija u oblikovanju statusa osoba s invaliditetom u suvremenom društvu.
 4. Studenti će moći opisati ulogu informacijsko-komunikacijske tehnologije na socijalizaciju osoba s invaliditetom
 5. Studenti će moći oblikovati okvir za vrednovanje medija koji se koriste u odgoju i obrazovanju.
 6. Studenti će moći prepoznati pojavu nasilja u društvenim medijima i promišljati o načinima prevencije nasilja.
Literatura:
 1. Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece., , Ilišin, V., Bobinac, A. M., Radin, F., Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
 2. Novi mediji i nova kultura učenja, , Rodek, S., Napredak, 152(1), 9-28., 2011.
 3. Utjecaj komunikacijsko-informacijske tehnologije na obrazovanje odraslih s invaliditetom., , Batarelo Kokić, I., Kisovar-Ivanda, T., Školski vjesnik-Časopis za pedagoška i školska pitanja, 63(4), 501-514., 2015.
Preporučena literatura:
 1. Children, adolescents, and the media, , Strasburger, V. C., Wilson, B. J., & Jordan, A. B., Sage., 2009.
 2. A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies, , Jensen, K. B. (Ed.), Routledge., 2013.
2. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

4. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: