MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Šifra: 184992
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Izvođači: Dušanka Babić - Seminar
Ana Ćaleta - Seminar
Ana Katić - Seminar
pred. dr. sc. Martina Lončar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u slobodnom vremenu učenika te njihove pedagoške aspekte i implikacije. Analizirati će utjecaj izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti različitih područja na cjelokupni razvoj učenika. Studenti će se ujedno osposobiti za planiranje i programiranje izvannastavnih aktivnosti kao dijela školskoga kurikuluma, metodičku artikulaciju kao uočavanje i poticanje stvaralačkih potencijala učenika.
Ishodi učenja:
 1. - definirati osnovne pojmove vezane uz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
 2. - odrediti ulogu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u slobodnom vremenu
  učenika
 3. - obrazložiti utjecaj izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti na cjelokupan
  razvoj učenika
 4. - planirati i programirati rad izvannastavnih kao dijela školskoga kurikuluma
 5. - odrediti metodičku artikulaciju izvannastavnih aktivnosti
 6. - uočavati i poticati stvaralačke potencijale učenika
Literatura:
 1. Igra i izvannastavne aktivnosti u prirodoslovnom i društveno-humanističkom području. U: Ivon, H. i Mendeš, B. (ur.): Dijete, igra, stvaralaštvo, , Blažević, I., Split, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Savez društava ''Naša djeca'' Hrvatske, 2016.
 2. Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, , Mlinarević, V.,Mlinarević, V., Brust Nemet, M., Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2012.
 3. Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi, , Pejić Papak, P. i Vidulin, S., Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 4. Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo, , Previšić, V., Zagreb: Školske novine, 1987.
Preporučena literatura:
 1. Homo ludens, , Huizinga, J., Zagreb: Matica Hrvatska, 1987.
 2. How children and adolescents spend time across the World: Work, play, and developmental opportunities, , Larson, R.W., Verma, S., Psychological Bulletin, 125, 6, 1999.
 3. Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse, , Previšić, V., Napredak, 141, 4, 2000.
 4. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, , Šiljković, Ž., Rajić, V. i Bertić, D., Odgojne znanosti, 9 (2), 2007.
 5. Učitelj kreator izvannastavnih aktivnosti, , Zrilić, S. i Košta, T., Magistra Iadertina, 4 (1), 2009.
2. semestar
Pedagogija 2.ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: