MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vođenje odgojno-obrazovne ustanove

Šifra: 204175
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati teorijska polazišta i primjere vođenja odgojno-obrazovne ustanove, praktične smjernice i uloge relevantnih sudionika u tom procesu te analizirati i vrednovati učinkovitost istih uvažavajući potrebe sudionika odgojno-obrazovnog
procesa te specifičnosti odgojno-obrazovne ustanove s obzirom na njezinu strukturu.
Ishodi učenja:
 1. objasniti glavne odrednice i pristupe suvremenog vođenja odgojno-obrazovne
  ustanove
 2. analizirati specifičnosti vođenja odgojno-obrazovne ustanove s obzirom na
  vrstu i specifičnosti odgojno-obrazovne ustanove
 3. analizirati i vrednovati aspekte vođenja odgojno-obrazovne ustanove s obzirom
  na uloge sudionika odgojno-obrazovne ustanove
 4. analizirati modele vođenja odgojno-obrazovne ustanove te iz perspektive
  pedagoga analizirati mogućnosti za unaprjeđivanje kvalitete ustanove i
  strateškog planiranja u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Literatura:
 1. School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda, , Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J i Relja, R. (ur.), New York: Palgrave Macmillan, 2016.
 2. Demokratsko upravljanje školama, , Backman, E.; Traffort, B., Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2007.
 3. Pedagoški menadžment-refleksija opće ideje o upravljanju, , Jurić, V., Pedagogijska istraživanja, 1(1), 137-147, 2004.
 4. Relevantna zakonska regulativa iz područja upravljanja i vođenja odgojno-obrazovne ustanove, , Narodne novine, , .
Preporučena literatura:
 1. Model vrednovanja djelovanja školskog odbora u sukonstruktivističkom pristupu izgradnji škole, U: S. Opić i M. Matijević (ur.), Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi, Alfirević, N.; Pavičić, J. i Koludrović, M., Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2015.
 2. Theories of Educational Leadership and Management, , Bush, T., London: SAGE Publications Ltd., 2003.
 3. Quality partnership as a Contextual Prerequisite of Successful Learning of Young and Preschool-Aged Children, , Ljubetić, M.; Reić Ercegovac, I. i Koludrović, M., Journal of Education and Learning, 5(1), 2016.
 4. School Principals' Communication and Co-operation Assessment: The Croatian Experience, U: V. Potočan, M. Ungan i Z. Nedelko (ur.) (2017). Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Reić Ercegovac, I.; Alfirević, N. i Koludrović, M., Pennsylvania, USA : IGI Global, 2016.
 5. Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu, , Silov, M., Velika Gorica: Persona, 2001.
 6. Menadžment u obrazovanju, , Staničić, S., Rijeka: Filozofski fakultet, 2006.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: