MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Školski pedagog i metodike nastave

Šifra: 204190
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 45
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati osnove metodičkoga oblikovanja nastave kao i posebnosti različitih kurikulumskih područja te mogućnosti njihove integracije. Na temelju teorijskih znanja i praktičnih iskustava o nastavi nakon odgledanih oglednih sati i analize istih studenti će se osposobiti za kritičko opažanje nastave iz uloge školskoga pedagoga. Poseban naglasak će biti na opažanju nastave s obzirom na pedagoško djelovanje nastavnika.
Ishodi učenja:
 1. - definirati i objasniti metodičko oblikovanje nastave
 2. - definirati i objasniti posebnosti različitih kurikulumskih područja
 3. - objasniti i analizirati odnos integracije različitih kurikulumskih područja
 4. - definirati, analizirati i opažati elemente nastave
 5. - opažati ogledne satove različitih kurikulumskih područja
 6. - analizirati ogledne sate različitih kurikulumskih područja
Literatura:
 1. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, (odabrana poglavlja), Findak, V., Zagreb: Školska knjiga, 1999.
 2. Metodika likovnog odgoja 1, (odabrana poglavlja), Karlavaris, B., Rijeka: Hofbauer, 1990.
 3. Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja, (odabrana poglavlja), Kostović Vranješ, V., Zagreb: Školska knjiga, 2015.
 4. Metodika početne nastave matematike, (odabrana poglavlja), Markovac, J., Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 5. Nastava usmjerena na učenika, , Matijević, M., Radovanović, D., Zagreb: Školske novine, 2011.
 6. Pripremanje za nastavu. Metodički priručnik., (odabrana poglavlja), Milat, J., Zagreb: Hrvatska zajednica tehničke kulture, 1995.
 7. Metodika nastave glazbe: teorijsko-tematski aspekti, (odabrana poglavlja), Rojko, P., Osijek: Pedagoški fakultet, 1996.
 8. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, (odabrana poglavlja), Težak, S., Zagreb: Školska knjiga, 1996.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: