MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u građanski odgoj

Šifra: 101286
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Ljubetić
Izvođači: Ante Grčić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti će:
- razumijevati temeljne pojmova i teorijskih perspektiva građanskog odgoja;
- upoznavati studente s načelima, politikama i praksama odgoja i obrazovanja usmjerenih uspješnom zadovoljenju potreba učenika/studenata;
- upoznavati studente s ljudskim pravima i slobodama kao paradigmom aktivnog građanstva;
- analitički i kritički promišljati o ljudskim pravima u svjetskom i nacionalnom kontekstu, pojavi civilnog društva te političkoj kulturi;
- upoznati studente s društvenom i prosvjetnom politikom u promicanju ljudskih prava; odgojem za demokratsko građanstvo u obitelji i institucijama; akcijama i aktivnostima koje omogućuju i promiču razvoj civilnog društva;
- osposobiti studente za dizajniranje suvremenih nastavnih programa utemeljenih na načelima demokracije, poštivanja ljudskih prava i sloboda, aktivnog građanstva te ostvarenje uspješne suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva
- poticati razvoj demokratske kompetencije prosvjetnih djelatnika;
- osnažiti studente da budu autonomni i odgovorni članovi razredne i šire društvene zajednice;
- osposobiti studente za radost učenja tijekom kultiviranja osobnih i socijalnih odgovornosti.

Student će po završetku ovog kolegija biti u mogućnosti:
- pravilno interpretirati ključne pojmove i teorijske pristupe objašnjenja građanskog odgoja,
- analizirati suvremena pitanja građanskog odgoja;
- analizirati i vrednovati postojeće programe obrazovanja za promicanje ljudskih prava i aktivnog građanstva;
- osmisliti i provesti interdisciplinarni program građanskog odgoja u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Tijekom semestra studenti u konzultativnoj nastavi 4 sata rade na izradi projekta.
Ishodi učenja:
 1. pravilno interpretirati ključne pojmove i teorijske pristupe objašnjenja građanskog odgoja,
 2. analizirati suvremena pitanja građanskog odgoja
 3. analizirati i vrednovati postojeće programe obrazovanja za promicanje ljudskih prava i aktivnog građanstva
 4. osmisliti i provesti interdisciplinarni program građanskog odgoja u odgojno-obrazovnim ustanovama
 5. uspješno primjenjivati stečena znanja i vještine tijekom nastave i u izvannastavnim aktivnostima
Literatura:
 1. , 1. Duerr, K.; Spajić-Vrkaš, V. i Ferreira Martins, I. (2002), Učenje za demokratsko gradanstvo u
  Europi. Zagreb: Centar za istraživanje, izobrazbu i dokumentaciju u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
  2. Spajić-Vrkaš, V.(1999), Globalizacija i izobrazba: Apokalipsa raja ili rajska apokalipsa, Društvena istraživanja (Zagreb): 8, 1999, 4, 579-600.
  3. Spajić-Vrkaš, V.; Stričevic, I.; Maleš, D. i Matijević, M. (2004), Poučavati prava i slobode: Priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Zagreb: Istraživačko-obrazovni Centar za ljudska prava i demokratsko gradanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
  4. Sablić, M. (2014) Interkulturalizam u nastavi. Naklada Ljevak d.o.o., , , .
Preporučena literatura:
 1. , 1. Bužinkić, E. (2010) Institucionalni okvir - Normativna podloga za zagovaranje uvođenja mirovnoga obrazovnog kurikuluma u formalni obrazovni sustav: dokumenti, strategije, zakoni U: Učiti za mir ? Analitička i normativna podloga za uvođenje vrijednosti, sadržaja i metoda mirovnog obrazovanja u formalni obrazovni sustav. Zagreb, Centar za mirovne studije.
  2. Spajić-Vrkaš, V. (2002) Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Izvješće.
  Zagreb: Centar za istraživanje, izobrazbu i dokumentaciju u obrazovanju za ljudska prava i
  demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta.
  3. Spajić-Vrkaš, V. (ur.) (2001), Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Međunarodni i domaći dokumenti. Zagreb: Hrvatska komisija za UNESCO i Projekt ?Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole?.
  4. Spajić-Vrkaš, V.; Kukoč, M. i Bašić, S. (2001), Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju:
  Interdisciplinarni rječnik Zagreb: Hrvatska komisija za UNESCO i Projekt "Obrazovanje za mir i
  ljudska prava za hrvatske osnovne škole", , , .
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: