MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u znanstvenu pismenost

Šifra: 67562
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
pred. dr. sc. Martina Lončar
Izvođači: Ana Matijašević Renić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Oraić Tolić, D. (2011). Akademsko pismo. Zagreb: Naklada Ljevak., , , .
  2. , + odabrani radovi iz recentne periodike, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: