MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Nastavno osoblje

Popis nastavnog osoblja koje je angažirano na studiju Psychology na Filozofskom fakultetu u Splitu, je prikazan u nastavku, zajedno s istaknutim istraživačkim interesima.

Osim njih, u nastavi sudjeluje i niz vanjskih suradnika.

Znanstvena produktivnost i citiranost zaposlenih na Odsjeku za psihologiju je dostupna ovdje.


03.04.2024

Lana Pehar

Istraživački interesi Lane Pehar su prvenstveno u području socijalne psihologije, specifično u području međugrupnih odnosa među pripadnicima većine i manjine u višeetničkim zajednicama te faktorima koji utječu na njihovu složenu dinamiku. U sklopu svog doktorskog istraživanja bavi se proučavanjem efekata različitih vrsta međugrupnog kontakta i grupnih normi, kao i njihovim međuodnosima u predikciji međugrupnih stavova i ponašanja adolescenata, pripadnika hrvatske većine te srpske, mađarske, češke i talijanske nacionalne manjine u višeetničkim zajednicama Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske te Istarske županije. Dodatno je zanimaju različiti teorijski pristupi odrednicama međugrupnih predrasuda i diskriminacije te okolinski utjecaji u razvoju etničkog identiteta djece i mladih. 

 

Projekti
2015. – 2019. - Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm)
Link (HR): http://psiho-wg.ffzg.hr/projekti/integranorm

IntegraNorm je projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (IP-2014-09-4499) usmjeren na ispitivanje longitudinalnih efekata međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi na ideološke i međuetničke stavove i ponašanja djece, adolescenata i njihovih roditelja, pripadnika većine i manjina, u četiri višeetničke zajednice u Republici Hrvatskoj. Lana Pehar je kao asistent na projektu sudjelovala je u planiranju, organizaciji i provedbi kvalitativnog (fokusne grupe i intervjui s učenicima i školskim osobljem, sustavno opažanje školskih prostora) te dva vala longitudinalnog kvantitativnog istraživanja međuetničkih odnosa na uzorku od preko 1500 učenika te 2000 roditelja, pripadnika većine i srpske, češke, mađarske i talijanske nacionalne manjine u četiri višeetničke zajednice u Republici Hrvatskoj. 


Proizašle publikacije: 

  • Pehar, L. i Čorkalo Biruški, D. (2018). (Zanemarena) uloga i važnost društvenih normi u poticanju međugrupnog kontakta: Pregled dosadašnjih nalaza i istraživački izazovi. Psihologijske teme, 27(2), 221-244. https://doi.org/10.31820/pt.27.2.5 
  • Čorkalo Biruški, D., Pehar, L., Jelić, M., Pavin Ivanec, T. i Tomašić Humer, J. (2020). Obrazovni izbori i stavovi prema multikulturalizmu i asimilacionizmu većine i manjine u četiri hrvatske višeetničke zajednice. Društvena istraživanja, 29 (1), 23-47. https://doi.org/10.5559/di.29.1.02 
  • Pehar, L., Čorkalo Biruški, D., & Pavin Ivanec, T. (2020). The role of peer, parental, and school norms in predicting adolescents’ attitudes and behaviours of majority and different minority ethnic groups in Croatia. PLoS ONE 15(1): e0227512. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227512 
  • Pavin Ivanec, T., Čorkalo Biruški, D. & Pehar, L. (2023) Effects of intergroup contact norms and school climate on youth self-reported outgroup prosocial behaviour in school. Curr Psychol 42, 7284–7296. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01714-7 
  • Pehar, L., Čorkalo Biruški, D., & Jelić, M. (2023). Longitudinal effects of direct and extended intergroup contact in multi-ethnic communities in Croatia. Group Processes & Intergroup Relations, 26(8), 1909-1930. https://doi.org/10.1177/13684302221138340

2022. – 2024. - EUROGRADUATE Survey 2022
Link (HR): https://www.eurograduate.hr/o-projektu 

Eurogradute je projekt financiran od Europske komisije u sklopu programa Erasmus +, pod nositeljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja za Republiku Hrvatsku. Projekt se provodi u 17 europskih zemalja s ciljem praćenja razvoja karijera i zapošljivosti osoba s diplomom visokog obrazovanja diljem Europe. Lana Pehar je kao suradnica na projektu sudjelovala u prijevodu, izradi te provedbi online anketnog upitnika, kao i obradi prikupljenih podataka o obrazovnim iskustvima te utjecaju tih iskustava na razvoj profesionalnih karijera i života pojedinaca s diplomom visokog obrazovanja stečenom jednu i pet godina prije provedbe istraživanja. 
 

 

Popis obavijesti