MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Nastavno osoblje

Popis nastavnog osoblja koje je angažirano na studiju Psychology na Filozofskom fakultetu u Splitu, je prikazan u nastavku, zajedno s istaknutim istraživačkim interesima.

Osim njih, u nastavi sudjeluje i niz vanjskih suradnika.

Znanstvena produktivnost i citiranost zaposlenih na Odsjeku za psihologiju je dostupna ovdje.


03.04.2024

doc. dr. sc. Ivan Buljan

ORCID ID: 0000-0002-8719-7277
ResearcherID: B-4671-2019
Scopus Author ID: 57193889320


Znanstvena zvanja: 

 • Znanstveni suradnik u području psihologije, polje psihologija
 • Znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Zaposlenja: 

 • Docent na Odsjeku za Psihologiju, Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu (2023.-trenutno)
 • Asistent na Katedri za istraživanja u biomedicini i zdravstvu, Medicinski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu (2017.-2022.)

Obrazovanje:

 • 2016.-2019.    Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, poslijediplomski studij Translacijska istraživanja u biomedicini: Doktor znanosti
 • 2010.-2015.    Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, studij Psihologije: Magistar psihologije

Istraživački interesi: prijenos znanstvenih informacija, znanstvenoistraživačka čestitost, otvorena znanost, istraživačka metodologija, ponovljivost znanstvenih istraživanja, sinteza dokaza, donošenje odluka, socijalna psihologija

Aktivnosti u Hrvatskoj: 

 • Predsjednik udruge Hrvatska mreža za odgovornu i ponovljivu znanost (CroRIN) (https://crorin.hr/), 
 • Statistički urednik znanstvenog časopisa ST-OPEN 

(https://st-open.unist.hr/index.php/stopen/about/editorialTeam

Međunarodna suradnja: 

 • Voditelj ResMetEdu istraživačkog projekta (https://osf.io/72xky/): cilj projekta je anketnim pristupom dobiti uvid u načine podučavanja znanstvene metodologije u viskom obrazovanju na području Europe.
 • Član „Network for education in research quality“ (NERQ) grupe europskih istraživača: https://community.embassy.science/c/nerq/105  
 • Predavač na doktorskoj školi Sveučilišta u Luksemburgu na kolegiju „Dobra istraživačka praksa“

Dodatne edukacije:

 • 2017. Bayesian Analysis for the Social and Behavioural Sciences (Sveučilište u Essexu, Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • 2018. Qualitative Data Analysis (Nijmegen, Nizozemska)
 • 2019. BigDat 2019- International Winter School on Big Data (Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • 2019. Summer School on Responsible Research (Split, Hrvatska)

Organizacija edukacija: 

 • 2019.: Jesenska škola kvalitativnih istraživanja (Split, Hrvatska): 

Radno iskustvo na projektima:     
 

 • 2015.-2019.    Suradnik na HRZZ projektu “Profesionalizam u zdravstvu- ProHealth” 

Poveznica: https://mefst.unist.hr/nastava/katedre/istrazivanja-u-biomedicini-i-zdravstvu/znanost-912/hrzz-prohealth/2379 

 • 2016.-2018.    Suradnik na H2020 projektu “Higher Education Institution and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)”

Poveznica: https://www.ecsite.eu/activities-and-services/projects/heirri   

 • 2017.-2021.    Suradnik na H2020 projektu “Mapping Normative Frameworks for EThics and Integrity of Research (ENTIRE)”

Poveznica: https://cordis.europa.eu/project/id/741782  

 • 2019.-2022.    Suradnik na H2020 projektu “Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPS4RI)”

Poveznica: https://sops4ri.eu/  

 • 2020.-2023.    Suradnik na HRZZ projektu “Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM)” (voditelj Radnog paketa 3: Diseminacija) 

Poveznica: https://mefst.unist.hr/nastava/katedre/istrazivanja-u-biomedicini-i-zdravstvu/znanost-912/hrzz-prodem/11197  

 • 2022.-trenutno    Voditelj znanstvenog projekta: Hrvatska mreža za ponovljivost znanstvenih rezultata i znanstveno-istraživačku čestitost (financiran od strane Zaklade Adris)

Poveznica: https://crorin.hr/  

Objavljena poglavlja u knjigama: 

Popis obavijesti