MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Nastavno osoblje

Popis nastavnog osoblja koje je angažirano na studiju Psychology na Filozofskom fakultetu u Splitu, je prikazan u nastavku, zajedno s istaknutim istraživačkim interesima.

Osim njih, u nastavi sudjeluje i niz vanjskih suradnika.

Znanstvena produktivnost i citiranost zaposlenih na Odsjeku za psihologiju je dostupna ovdje.


03.04.2024

dr. sc. Linda Lušić Kalcina

Primarni znanstveno istraživački interes dr. sc. Lušić Kalcina je znanstveno područje poremećaja spavanja i navika spavanja, s posebnim naglaskom na istraživanje psihomotoričkih sposobnosti u bolesnika s poremećajima disanja tijekom spavanja. 

Neke od najvažnijih publikacija na kojima je sudjelovala, navedene su i opisane u nastavku:

  • Demirovic S, Lusic Kalcina L, Pavlinac Dodig I, Pecotic R, Valic M, Ivkovic N, Dogas Z. The COVID-19 Lockdown and CPAP Adherence: The More Vulnerable Ones Less Likely to Improve Adherence? Nat Sci Sleep. 2021;13:1097-1108. 

Sudjelovala je u prethodno citiranom presječnom istraživanju provedenom u Centru za medicinu spavanja u Splitu, koje je uključivalo 101 bolesnika s teškom OSA-om (78,2% muškaraca). Cilj je bio utvrditi doprinos kliničkih obilježja i komorbidnih stanja promjenama pridržavanju liječenja CPAP uređajem u ukupnom uzorku pacijenata s teškom OSA. Upravo muškarce i starije pacijente (koji češće obolijevaju od OSA-e) istraživanjem smo prepoznali kao rizične bolesnike i za smanjeno pridržavanje korištenju CPAP uređaja. Kao drugi autor u ovom istraživanju sudjelovala je u velikom dijelu provedbe istraživačkog protokola i postavljanja istraživačkih hipoteza, kao i u izradi same publikacije. 

  • Dogas Z, Lusic Kalcina L, Pavlinac Dodig I, Demirovic S, Madirazza K, Valic M, Pecotic R. The effect of COVID-19 lockdown on lifestyle and mood in Croatian general population: a cross-sectional study. Croat Med J. 2020;61(4):309-18. 

U prethodnom istraživačkom radu, koji je citiran 91 puta prema bazi WoS, sudjelovala je u izradi i planiranju istraživačkog protokola tijekom kojeg je cilj bio istražiti učinak zatvaranja zbog koronavirusa 2019. (COVID-19) na životne navike i raspoloženje. U istraživanju je sudjelovalo 3027 ispitanika (70,3% žena) opće populacije, i studija je među prvima pružila podatke o promjenama životnih navika tijekom zatvaranja za vrijeme pandemije COVID-19 u Hrvatskoj, pokazujući promjene u tjelesnoj aktivnosti, učestalosti pušenja i promjene tjelesne težine u uzorku opće hrvatske populacije. Nalazi provedenog istraživanja ukazali su na povezanost istih promjena s poteškoćama u području mentalnog zdravlja, čime se poveća globalni teret pandemije.

  • Pecotic R, Dodig IP, Valic M, Galic T, Kalcina LL, Ivkovic N, Dogas Z. Effects of CPAP therapy on cognitive and psychomotor performances in patients with severe obstructive sleep apnea: a prospective 1-year study. Sleep Breath. 2019;23(1):41-8. 

U prethodnom istraživanju, sudjelovala je u istraživačkom protokolu tijekom kojeg su prospektivno istraživani učinke kontinuiranog pozitivnog tlaka u dišnim putovima (CPAP) na dugoročne kognitivne i psihomotorne sposobnosti te na prekomjernu dnevnu pospanost kod pacijenata s teškom OSA-om. Sudjelovala je u provedbi istraživačkoga protokola u razdobljima praćenja nakon 1, 3 i 6 mjeseci te 1 godinu nakon početka terapije. Zaključcima provedenog istraživanja utvrđeni su učinci CPAP liječenja na ubrzanje vremena reakcije na CRD-seriji testova s najznačajnijim poboljšanjem uočenim u složenoj psihomotornoj koordinaciji udova pacijenata s teškom OSA.

  • Lusic Kalcina, L., Pavlinac Dodig, I., Pecotic, R., Valic, M., & Dogas, Z. Psychomotor Performance in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Nature and science of sleep. 2020;12:183–95. 

U istraživanju su sudjelovala 103 muška bolesnika Centra za medicinu spavanja s dijagnozom opstrukcijske apneje tijekom spavanja teškog stupnja, te 103 kontrolna ispitanika uparena po dobi, spolu i ITM-u s bolesnicima. Svi bolesnici prošli su procjenu u Centru za medicinu spavanja provedbom poligrafskog ili polisomnografskog snimanja, dok su kontrolni ispitanici procijenjeni STOP upitnikom. Svi sudionici istraživanja prošli su neuropsihologijsku procjenu kronometrijskim CRD instrumentom kojim je utvrđeno da su bolesnici s OSA-om imali najviše razlika u psihomotoričkim sposobnostima u odnosu na kontrolnu skupinu prilikom mjerenja brzine razlikovanja položaja signala (CRD311 testa), gdje su bolesnici s OSA-om bili sporiji u svim mjerama osim u najkraćem vremenu rješavanja testa. Doprinos provedenog istraživanja je procjena bolesnika s OSA-om mjerenjem vremena reakcije instrumentom koji omogućuje izračun ukupnog vremena potrebnog za rješavanje testova i promjenu u vremenu rješavanja tijekom svakog pojedinog testa. Aktivno je sudjelovala u svakom dijelu istraživanja, prikupljanju podataka testiranjem vremena reakcije, prikupljanju podataka iz poligrafskih i polisomnografskih zapisa u Centru za medicinu spavanja, kao i u postavljanju istraživačkih ciljeva i hipoteza, obradi podataka i interpretaciji podataka. 
Lusic Kalcina L, Valic M, Pecotic R, Pavlinac Dodig I, Dogas Z. Good and poor sleepers among OSA patients: sleep quality and overnight polysomnography findings. Neurol Sci. 2017;38(7):1299-306. doi: 10.1007/s10072-017-2978-6. PMID: 28474149.
Pittsburgh indeks kvalitete spavanja (PSQI, engl. Pittsburgh Sleep Quality Index) koristi se kao instrument u probiru i procjeni bolesnika sa sumnjom na dijagnozu opstrukcijske apneje tijekom spavanja unatoč tome što ne uzima u obzir sve simptome prisutne kod bolesnika. Stoga, cilj prethodno istaknutog istraživanja bio je procijeniti kvalitetu spavanja korištenjem PSQI u bolesnika s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja i odrediti graničnu vrijednost za razlikovanje bolesnika s obilježjima dobre i loše kvalitete spavanja temeljem istog. Protokol studije uključivao je procjenu kvalitete spavanja u 130 bolesnika s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja i 75 zdravih kontrolnih ispitanika. Aktivno je sudjelovala u provedbi istraživanja te prikupljala podatke iz polisomnografskih zapisa u Centru za medicinu spavanja.  Svi ispitanici procijenjeni su hrvatskom verzijom PSQI-ja, a tijekom noći provedeno je polisomnografsko snimanje. Psihometrijska obilježja PSQI u predviđanju učinkovitosti spavanja veće od 85% procijenjene polisomnografijom, pokazala su da granična ocjena od 9,5 na PSQI razlikuje bolesnika s obilježjima dobre i loše kvalitete spavanja u sljedećim vrijednostima: ukupnom vremenu spavanja, trajanju REM spavanja, vremenu provedenom u budnom stanju tijekom spavanja, nakon spavanja i budnosti nakon prvog usnivanja. Spoznaje su omogućile porast interpretabilnosti PSQI rezultira u populaciji bolesnika s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja, u kojoj je često bio i rutinski korišten bez mogućnosti valjane interpretacije. U suradnji s mentorom, sudjelovala je u planiranju provedbe istraživanja, određivanju metodologije istraživanja i definiranju protokola prikupljanja podataka. 

Dr. sc. Lušić Kalcina sudjelovala je kao suradnik u brojnim stručnim i znanstveno-istraživačkim projektima navedenim u nastavku:
1.    Digital literacy enables up-to-date sleep medicine in inclusive healthcare (Erasmus+ project in field Higher Education) – suradnik, 2023.
Link eSleep dHealth
2.    European Football concussion awareness, prevention and management model (REFORM); Call Erasmus-sport-2023 – suradnik 2023.
Link REFORM Eramus sport 2023
3.    Sleep revolution, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement no. 965417. – suradnik
Link Sleep revolution HORIZON 2020
4.    Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnost u sektoru zdravstva, Projekti financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda, Medicinska plus, - suradnik, 2020.
5.    Sleep medicine Joint Delivery of Sleep Medicine Diagnostic and Therapeutic Services in the Cross-Border Area of Southern Croatia and Western Bosnia and Herzegovina – IPA Interreg (2017-2019) – suradnik 
Link Sleep medicine project IPA
6.    Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu - Operational Program Effective Human Resources (2014-2020)– suradnik
7.    Translacijska istraživanja neuroplastičnosti disanja i učinak intermitentne hipoksije na anesteziju i spavanje, (voditelj prof. dr. sc. Zoran Đogaš, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 2014, HRZZ) – suradnik
Link TIHO HRZZ project
8.    Promjene disanja i simpatičke živčane aktivnosti prilikom ponavljanih hipoksija – uloga serotonina (voditelj prof. dr. sc. Maja Valić, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 2012-2015, HRZZ) - suradnik
9.    Neuralna kontrola disanja u budnosti i spavanju (voditelj prof. dr. sc. Zoran Đogaš, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 2008-2014, MZOŠ) – znanstveni novak
Link Neural control of breathing project
10.    Rana dijagnoza i trombolitička terapija ishemijskog moždanog udara (voditelj prof. dr. sc. Stipan Janković, Sveučilište u Splitu, 2012. Medicinski fakultet, MZOŠ) – znanstveni novak/asistent


U navedenim projektima je dr. sc. Lušić Kalcina sudjelovala u aktivnostima opisanim u nastavku:
•    Aktivnostima kojima se ostvaruju ciljevi projekta Sleep Revolution HORIZON 2020 (sve pripremne aktivnosti za provedbu metodologije istraživanja koja imaju za cilj transformirati dijagnostiku i praćenje pacijenata u centrima za medicinu spavanja diljem Europe).
•    Aktivnostima razvijanja metodologije i planiranja projekta, te ostvarivanja međunarodne suradnje u području istraživanja poremećaja spavanja kroz prijavu dvaju Erasmus+ projekata (Digital literacy enables up-to-date sleep medicine in inclusive healthcare i European Football concussion awareness, prevention and management model (REFORM)) koja su odobrena u 2023. godini.
•    Aktivnostima na projektu „Sleep medicine” Joint Delivery of Sleep Medicine Diagnostic and Therapeutic Services in the Cross-Border Area of Southern Croatia and Western Bosnia and Herzegovina - IPA-Interreg projekt (2017-2019) sudjelovala je u značajnom unaprjeđenju kvalitete rada i mogućnosti dijagnostike i terapije u Centru za medicinu spavanja u Splitu i osnivanju Centra za medicinu spavanja u Mostaru. Također, kroz niz aktivnosti usmjerenih diseminaciji znanja o poremećajima spavanja, doprinijela je prepoznatljivosti Centra za medicinu spavanja u Splitu i širenju svijesti o rizicima za poremećaje spavanja, osobito poremećaje disanja tijekom spavanja.
•    Aktivnostima na projektu Translacijska istraživanja neuroplastičnosti disanja i učinak intermitentne hipoksije na anesteziju i spavanje, (voditelj prof. dr. sc. Zoran Đogaš, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 2014, HRZZ) sudjelovala je u ostvarivanju istraživačkih ciljeva kojima je postignuta bolja interpretabilnost promjena u psihomotoričkim sposobnostima i kvaliteti spavanja u bolesnika s OSA-om.
•    Kroz aktivno sudjelovanje u organizaciji događanja vezanih uz popularizaciju znanosti od početka rada na Medicinskom fakultetu, osobito kroz rad na planiranju i provedbi Tjedna mozga od 2013. do 2023. godine, doprinijela je diseminaciji znanja o poremećajima spavanja i poremećajima u području mentalnog zdravlja. 
Kroz te aktivnosti, sudjelovala je i u FENS-ovim projektima za popularizaciju znanosti Fearless brain kao dobitnik Dana-FENS Brain Awareness Week grants 2021, te kao suradnik na projektu Meet mr. Brain, Split 2020. Djelovala je kao član organizacijskog odbora tijekom 1st Croatian Conference on Sports Related Brain Injuries, lipanj 15-17, 2017.g, te je sudjelovala u organizaciji brojnih aktivnosti s ciljem popularizacije medicine spavanja. Sudjelovala je aktivno u planiranju i pripremi elaborata poslijediplomskog specijalističkog studija Sleep medicine, uz vodstvo prof. Đogaša i inozemnih stručnjaka u području.
Kroz aktivno sudjelovanje na konferencijama Hrvatskog društva za neuroznanost i European sleep respiratory society, tijekom kojih je prezentirala rad svoje istraživačke skupine, doprinijela je prepoznatljivosti Centra za medicinu spavanja Medicinskog fakulteta u Splitu i KBC-a Split, te ostvarila niz suradnji.
•    U sklopu djelovanja Centra za medicinu spavanja Split, sudjelovala je u izradi baze podataka za više od 4000 pacijenata (Split Sleep Cohort - SSC) koja je temelj za budući znanstveno-istraživački rad u medicini spavanja značajne međunarodne prepoznatljivosti. Centar za medicinu spavanja u Splitu 2016. godine priključio se međunarodnom multicentričnom projektu European Sleep Apnea Database (ESADA), a cilj projekta je stvaranje europske baze podataka laboratorija za medicinu spavanja u svrhu provedbe zajedničkih znanstvenih istraživanja poremećaja disanja tijekom spavanja. Tijekom svog stručnog rada, sudjelovala je u unosu podataka Centra za medicinu spavanja u Splitu u ESADA bazu.
•    U projektu Internacionalizacija studijskih programa svih razina na Medicinskom fakultetu u Splitu, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, doprinijela je razvoju novih programa ljetnih škola koji su prilagođeni najnovijim zahtjevima unaprjeđenja kvalitete znanstvenih istraživanja i prilagođeni potrebama gospodarstva i poslovnog sektora.
•    Tijekom aktivnosti na projektu "Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnost u sektoru zdravstva", Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., doprinijela je uspostavi regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta.

Osobito se ističe uloga dr. sc. Lušić Kalcina u projektima popuarizacije znanosti, a te aktivnosti opisane su i navedene u nastavku:

Dr. sc. Lušić Kalcina aktivno je sudjelovala u organizaciji događanja vezanih uz popularizaciju znanosti od 2013. godine do danas. Aktivnost dr. sc. Lušić Kalcina odnosila se na organizaciju radionica i predavanja, a projekt koji je prijavila 2020. godine organizaciji FENS nagrađen je kao dobitnik Dana-Fens Brain Awareness Week Grants 2021. godine.
Dobivena sredstva bila su namijenjena Fearless brain projektu kojim je u suradnji s kolegama sa Zavoda za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Splitu provodila u školama i vrtićima aktivnosti usmjerene na prenošenje znanja djeci o subkortikalnim i kortikalnim strukturama relevantnim za emociju straha, s ciljem prenošenja znanja djeci o razumijevanju straha iz perspektive neuroznanosti. Sudjelovala je i u organizaciji brojnih aktivnosti usmjerenih podizanju svjesnosti o poremećajima spavanja, s osobitim naglaskom na poremećaje disanja tijekom spavanja.
Ispod su navedeni oblici sudjelovanja:
2013. – 2023. sudjelovanje u organizaciji Tjedna mozga na Zavodu za neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Međunarodni projekti za popularizaciju znanosti:
1.    Fearless brain (prijavitelj Linda Lusic Kalcina) FENS i Dana Alliance Brain awareness week – dobitnik Dana-FENS Brain Awareness Week grants 2021
2.    Meet mr. Brain, Split 2020. FENS i Dana Alliance Brain awareness week - suradnik
Link Brain awareness week
2017. – član organizacijskog odbora, 1st Croatian Conference on Sports Related Brain Injuries, lipanj 15-17, 2017
2013. – sudjelovanje u organizaciji manifestacije Wake-Up Bus u republici hrvatskoj, European Sleep Research Society ESRS

Dokazi o sudjelovanju dr. sc. Lušić Kalcina u programima popularizacije znanosti od 2013. godine do danas, dostupni su u otvorenom pristupu na web stranicama Medicinskog fakulteta, Hrvatskog društva za neuroznanost i FENS-a, te obrazovne aktivnosti u domeni skole.hr. 

U nastavku su navedeni neki dostupni linkovi:
https://hdn.hr/wp-content/uploads/2023/03/TJEDAN-MOZGA-2023-SPLIT-PROGRAM.pdf
https://mefst.unist.hr/novosti/21-tjedan-mozga-od-14-do-20-ozujka-2022-godine/11981
https://www.dalmacijadanas.hr/sveuciliste-u-splitu-organizira-se-studentski-kongres-pod-nazivom-ja-volim-za-promicanje-mentalnog-zdravlja-mladih/http://www.os-visoka-st.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=1079
http://www.os-tucepi.skole.hr/?news_id=2017
https://www.dalmacijadanas.hr/tjedan-mozga-2023-i-svjetski-dan-spavanja-u-splitskom-medils-u-profesor-miroslav-radman-glavni-izazov-u-znanosti-je-neznanje/
https://infozona.hr/news/info-zona-na-radiju/5602
https://www.dalmacijanews.hr/clanak/gi3o-odrzan-niz-predavanja-za-splitske-gimnazijalce-povodom-tjedna-mozga-i-svjetskog-dana-spavanja
https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/03/program-MATEMATICKI-OZUJAK-2021.pdf
https://dokumen.tips/documents/program-zbivanja-u-tjednu-mozga-2013-od-11-do-17-ozujka-amalija-hrepic.html?page=1
https://issuu.com/nikolinavittb/docs/glasnik_2023_br_1_web_issuu
https://www.facebook.com/szmefst/photos/a.403761846420343/5036389613157520/?type=3
https://www.studentski.hr/studenti/zdravlje-i-ljepota/istrazivacki-s-medicinskog-fakulteta-istrazili-utjecaj-lockdowna-na-zivotna-ponasanja    

Dr. sc. Lušić Kalcina sudjeluje u brojnim međunarodnim projektnim suradnjama, a međunarodnu mobilnost upotpunila je i sljedećim aktivnostima:
-    2015. Ljetna škola medicine spavanja, Sleep medicine summer school, University of Oxford UK
-    Basel, ESRS conference – predavanje i sudjelovanje na 24th Congress of the European Sleep Research Society, Basel, Švicarska

Nedavno je osvojila 2. nagradu u programu NetHub Research za inovacije u zdravstvenom sustavu, nakon što se pridružila ukupnom broju od 5 timova koji su predstavili svoje ideje u zadnjem danu NetHub prezentacije.

Link na NetHub finalnu stranicu

Dodatno, sudjelovala je kao natjecateljica na međunarodnoj konferenciji Falling Walls Lab čiji je cilj prepoznavanje novih otkrića. Iznijela je svoje ideje, u trominutnoj prezentaciji, natječući se za odlazak u finale u Berlinu. Osvojila je 3. mjesto sa sljedećom temom - Breaking the wall of sleepless brain in a tech-driven world.

Link Falling Walls lab 2023

Dr. sc. Lušić Kalcina sudjelovala je kao koautor poglavlja u sljedećim publikacijama:

1.    Lusic I, Lusic L. Kvaliteta života nakon moždanog udara [Sleep quality following stroke]. Ed: Sinanovic O, Trkanjec Z, Aleksic V, ur. Nemotorni simptomi nakon moždanog udara [Non-motor symptoms following stroke]. Medicinska naklada. 2015. 257-261.
2.    Lusic I, Lusic L. Kognitivno bihevioralna rehabilitacija nakon moždanog udara [Cognitive behavioral rehabilitation following stroke]. Ed: Sinanovic O, Trkanjec Z, Aleksic V, ur. Nemotorni simptomi nakon moždanog udara [Non-motor symptoms following stroke]. Medicinska naklada. 2015. 262-269.
Link Nemotorni simptomi nakon moždanog udara  

Dr. sc. Lušić Kalcina prezentirala je svoju znanstveno-istraživačku aktivnost na brojnim međunarodnim istraživačkim skupovima navedenim u nastavku:

1)    Đogaš, Z ; Pavlinac Dodig, Ivana ; Lusić Kalcina, Linda ; Antičević, Darko Sleep quality, excessive daytime sleepiness and increased risk for OSA in patients with osteogenesis imperfecta // Balancing life with OI - Topical meeting on the impact of pain in osteogenesis imperfecta (OI) / Lande Wekkre, Lena ; Astrom, Eva (ur.). Stockholm, 2023. str. 39-39
2)    Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Patala, Athanasia; Basoglu, K.Ozen; Sezai Tasbakan; Dogas, Zoran. Proposed cut-off points for optimal bmi, age and neck circumference value in the stop-bang: comparison of Greece, Turkey and Croatia. 26th Congress of the European Sleep Research Society. 27 – 30 Rujan 2022. Atena, Grcka. 
3)    Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Patala, Athanasia; Basoglu, K Ozen; Sezai Tasbakan, Mehmet; Dogas, Zoran. Excluding item T (tired) from STOP-BANG questionnaire in different nations: the role of age and sex. 26th Congress of the European Sleep Research Society. 27 – 30 Rujan 2022. Atena, Grcka. (prihvaćen)
4)    Demirovic, Sijana; Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Vali, Maja; Dogas, Zoran. The promising role of the slope of the oxygen desaturation curve in CPAP adherence prediction. 26th Congress of the European Sleep Research Society. 27 – 30 Rujan 2022. Atena, Grcka. 
5)    Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Demirovic, Sijana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Varja; Dogas, Zoran. COVID-19 lockdown revealed the great workload, chronic sleep deprivation and anxiety of medical students in the pre-lockdown period // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti / 8. Croatian Neuroscience Congress. 24 - 25 Rujan 2021. Zagreb, Hrvatska. 
6)    Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Demirovic, Sijana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Detecting OSA early: the role of tiredness in screened patients // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti / 8. Croatian Neuroscience Congress. 24 – 25 Rujan 2021. Zagreb, Hrvatska. 
7)    Demirovic, Sijana; Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. The slope of the oxygen desaturation as a predictor of CPAP adherence in severe OSA patients // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti/8. Croatian Neuroscience Congress. Zagreb, Hrvatska; Virtualni kongres, 2021. 
8)    Pecotic, Renata; Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Demirovic, Sijana; Madirazza, Katarina; Valic, Maja; Dogas, Zoran. The COVID-19 lockdown induced changes in sleep habits among Croatian general population // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti / 8. Croatian Neuroscience Congress. 24 - 25 Rujan 2021. Zagreb, Hrvatska. 
9)    Qazzafi, Aisha; Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Demirovic, Sijana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. The correlations between results in different domains of cognitive abilities measured in medical students // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti / 8. Croatian Neuroscience Congress. 24 - 25 Rujan 2021. Zagreb, Hrvatska. 
10)    Mihaljevic, Ana; Lusic Kalcina, Linda; Demirovic, Sijana; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Dogas, Zoran; Valic, Maja. The impact of age and sex on behavior and mood changes, sleep habits and attitudes toward vaccination during the COVID-19 pandemic // 8. Hrvatski kongres neuroznanosti / 8. Croatian Neuroscience Congress. 24 - 25 September 2021. Zagreb, Hrvatska. 
11)    Demirovic, Sijana; Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Age and gender related effects on the risk for OSA and daytime sleepiness - a large population study // Special Issue: Abstracts of the 25th Congress of the European Sleep Research Society. 22 ‐ 24 Rujan 2020. Virtual Congress. 
12)    Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Demirovic, Sijana; Pecotic, Renata; Valic, Maja and Dogas, Zoran. Critical concerns in the interpretation of STOP and STOP-BANG in the elderly: recommendation of differently assessed cut-off values for STOP-BANG. // Special Issue: Abstracts of the 25th Congress of the European Sleep Research Society. 22 ‐ 24 Rujan 2020. Virtual Congress. 
13)    Valic, Maja; Valic, Zoran; Pecotic, Renata; Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana, Dogas, Zoran. Sleep architecture in severe OSA patients // 7th Croatian Neuroscience Congress. 12 ‐ 15 Rujan 2019. Zadar, Hrvatska. 
14)    Demirovic, Sijana; Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Introducing the slope of the oxygen desaturation curve as a novel index in assessing phenotypes in severe OSA patients // 7th Croatian Neuroscience Congress. 12 ‐ 15 Rujan 2019. Zadar, Hrvatska.
15)    Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Valic, Maja; Pecotic, Renata; Dogas, Zoran. Sleep, anxiety, and cognitive and psychomotor abilities of medical students measured by tests of the Complex Reactionmeter Drenovac series // 7th Croatian Neuroscience Congress. 12 ‐ 15 Rujan 2019. Zadar, Hrvatska. 
16)    Kristo, Dona; Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Influence of age and gender on cognitive and psychomotor abilities measured by the Complex Reactionmeter Drenovac-series tests // 7th Croatian Neuroscience Congress. 12 ‐ 15 Rujan 2019. Zadar, Hrvatska.
17)    Lusic Kalcina, Linda; Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Polysomnography parameters and sleep architecture: the role in daytime sleepiness and sleep quality of OSA patients // 7th Croatian Neuroscience Congress. 12 ‐ 15 Rujan 2019. Zadar, Hrvatska.
18)    Tranfic, Mia; Peros, Kristina; Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic Kalcina, Linda; Valic, Maja; Pecotic, Renata; Dogas, Zoran. The association of salivary parameters with the severity of obstructive sleep apnea // 9th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation: book of abstracts. 25 – 28 Rujan 2019. Zagreb, Hrvatska.
19)    Pavlinac Dodig, Ivana; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Lusic Kalcina, Linda; Dogas, Zoran. Moderate and severe OSA in males impair psychomotor reaction times assessed by CRD- series testing // Special Issue: Abstracts of the 24th Congress of the European Sleep Research Society. 25 – 28 Rujan 2018. Basel, Svicarska. 
20)    Zuljan Cvitanovic, Marija; Roje, Romilda; Krnic, Duska; Lusic Kalcina, Linda; Anticevic, Vesna. Anxiety, impulsiveness and self-esteem as predictors of adolescent social network addiction // Knjiga sazetaka. 2018. Opatija, Hrvatska. 
21)    Mihalj, Mario; Lusic, Linda; Dogas, Zoran; Titlic, Marina. Obstructive sleep apnoea and sensomotor polyneuropathy // Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology; u: European Journal of Neurology 23 (2016) (S2) P21271 Copenhagen, Danska. 
22)    Mihalj, Mario; Lusic, Linda; Dogas, Zoran. Subclinical axonal damage of upper limb’s nerves in OSA patients // Abstracts of the 23rd Congress of the European Sleep Research Society (ESRS). 2016. Bologna, Italija,. 
23)    Lusic, Linda; Valic, Maja; Pecotic, Renata; Pavlinac Dodig, Ivana; Dogas, Zoran. Sleep quality and overnight polysomnography findings among obstructive sleep apnea patients // 5. Croatian Neuroscience Congress. 17 – 19 Rujan 2015. Split, Hrvatska. 
24)    Pavlinac Dodig, Ivana; Lusic, Linda; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Dogas, Zoran. Cognitive and psychomotor performance in obstructive sleep apnea syndrome // 5. Croatian Neuroscience Congress. 17 – 19 Rujan 2015. Split, Hrvatska. 
25)    Pecotic, Renata; Valic, Maja; Lusic, Linda; Peros, Kristina; Pavlinac Dodig, Ivana; Dogas, Zoran. Sleep medicine knowledge and attitudes among dental medicine students // 9th FENS Forum of Neuroscience. 5 – 9 Srpanj 2014. Milan, Italy. 
26)    Lusic, Linda; Pecotic, Renata; Valic, Maja; Pavlinac Dodig, Ivana; Dogas, Zoran. Sleep quality and other psychological variables in obstructive sleep apnea patients. // The Oxford Sleep and Circadian Neuroscience Summer Schools. Srpanj, 2014. John Radcliffe Hospital, Oxford, UK. 
27)    Valic, Maja; Pecotic, Renata; Lusic, Linda; Peros, Kristina; Pribudic, Zrinka; Dogas, Zoran. The relationship between sleep habits and academic performance in dental medicine students in Croatia // 4th Croatian Neuroscience Congress. 20 – 21 Rujan, 2013. Zagreb, Hrvatska. 

Popis obavijesti