MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE

Šifra: 159318
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: Karla Babić - Seminar
nasl. pred. Ines Roso Perić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s razvojnom psihologijom, osnovnim teorijskim i istraživačkim pristupima te metodološkim značajkama razvojnih istraživanja. Upoznati studente s nekim tematskim cjelinama razvoja u djetinjstvu (tjelesni, kognitivni, emocionalni i moralni) te primjenom tih spoznaja u odgoju i obrazovanju djece rane školske dobi.

1. Razvojna psihologija kao psihologijska disciplina, određenje i ciljevi razvojne psihologije, odnos s drugim disciplinama
2. Osnovni problemi razvojne psihologije (nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje, rast i razvoj; periodizacija razvoja)
3. Metodologija istraživanja u razvojnoj psihologiji (vrste istraživanja, ograničenja, etički problemi razvojnih istraživanja)
4. Rani teoretičari razvojne psihologije
5. Teorije dječjeg razvoja (kognitivističko razvojni modeli, teorije o utjecaju okoline i učenja, psihodinamski pristup, etološki pristup, ekološki pristup)
6. Biološke osnove razvoja, osnove genetike
7. Prenatalni razvoj i teratologija
8. Rođenje, tjelesni rast i razvoj
9. Senzorni razvoj i razvoj pažnje i percepcije
10. Kognitivni razvoj (Teorije J. Piageta i L. Vygotskog)
11. Kognitivni razvoj (neopiagetovske teorije, pristup obrade informacija i testiranja inteligencije)
12. Razvoj govora (predverbalno, semantika, gramatika)
13. Moralni razvoj (teorije moralnog razvoja, prosocijalno ponašanje i agresivnost)
Ishodi učenja:
 1. definirati osnovne teorijske i istraživačke probleme razvojne psihologije
 2. analizirati razvoj moralnosti u kontekstu kognitivističko-razvojnih modela, teorija
  o utjecaju okoline i učenja te etologije
 3. navesti i objasniti vrste razvojnih istraživanja
 4. usporediti različite pristupe istraživanjima u razvojnoj psihologiji
 5. izraditi jednostavan nacrt jednog razvojnog istraživanja
 6. analizirati različite teorijske pristupe u razvojnoj psihologiji
 7. objasniti doprinos najpoznatijih autora iz područja razvojne psihologije (npr. Hall,
  Gesell, Piaget, Erikson, Bandura, Kohlberg i dr.)
 8. navesti osnovne značajke pojedinih stadija kognitivnog razvoja
 9. analizirati doprinos različitih teorija (pr. J. Piageta i L. Vygotskog) odgojno-obrazovnom procesu
 10. povezati osnovne značajke kognitivnog razvoja u djetinjstvu i adolescenciji s
  odgovarajućim načinima učenja i poučavanja u nastavnom procesu
Literatura:
 1. Dječja psihologija, , Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A., Jastrebarsko: Naklada Slap., .
 2. Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1-3), , Berk, L., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
 3. Etički kodeks istraživanja s djecom, , Ajduković, M. i Kolesarić, V, Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži., 2003.
Preporučena literatura:
 1. Razvojna psihologija Jeana Piageta, , Buggle, F, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2002.
 2. Life-Span Development, , Santrock, J.W, New York: McGraw Hill., 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: