MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE

Šifra: 159318
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: Karla Matić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s razvojnom psihologijom, osnovnim teorijskim i istraživačkim pristupima te metodološkim značajkama razvojnih istraživanja. Upoznati studente s nekim tematskim cjelinama razvoja u djetinjstvu (tjelesni, kognitivni, emocionalni i moralni) te primjenom tih spoznaja u odgoju i obrazovanju djece rane školske dobi.

1. Razvojna psihologija kao psihologijska disciplina, određenje i ciljevi razvojne psihologije, odnos s drugim disciplinama
2. Osnovni problemi razvojne psihologije (nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje, rast i razvoj; periodizacija razvoja)
3. Metodologija istraživanja u razvojnoj psihologiji (vrste istraživanja, ograničenja, etički problemi razvojnih istraživanja)
4. Rani teoretičari razvojne psihologije
5. Teorije dječjeg razvoja (kognitivističko razvojni modeli, teorije o utjecaju okoline i učenja, psihodinamski pristup, etološki pristup, ekološki pristup)
6. Biološke osnove razvoja, osnove genetike
7. Prenatalni razvoj i teratologija
8. Rođenje, tjelesni rast i razvoj
9. Senzorni razvoj i razvoj pažnje i percepcije
10. Kognitivni razvoj (Teorije J. Piageta i L. Vygotskog)
11. Kognitivni razvoj (neopiagetovske teorije, pristup obrade informacija i testiranja inteligencije)
12. Razvoj govora (predverbalno, semantika, gramatika)
13. Moralni razvoj (teorije moralnog razvoja, prosocijalno ponašanje i agresivnost)
Literatura:
  1. Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A.: Dječja psihologija
  2. Berk, L.: Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1-3)
  3. Ajduković, M. i Kolesarić, V: Etički kodeks istraživanja s djecom
Preporučena literatura:
  1. Buggle, F: Razvojna psihologija Jeana Piageta
  2. Santrock, J.W: Life-Span Development
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: