MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PEDAGOŠKA STATISTIKA

Šifra: 68096
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: Bruno Barać - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnim statističkim pojmovima i postupcima.

SADRŽAJ PREDMETA:
Metodologija i statistika u istraživanjima.
Osnovni pojmovi u statistici. Prikupljanje podataka u istraživanju.
Deskriptivna statistika. Grupiranje podataka.
Tablično prikazivanje rezultata.
Grafičko prikazivanje rezultata.
Mjere središnjih vrijednosti.
Mjere raspršenja rezultata.
Normalna distribucija. Položaj rezultata u grupi.
Inferencijalna statistika. Testiranje hipoteza.
Procjena parametara.
t-test.
hi-kvadrat test.
Korelacija.
Literatura:
  1. Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D.: Petzova statistika
  2. Bubić, A.: Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima
Preporučena literatura:
  1. Mejovšek, M.: Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
  2. Mužić, V.: Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja
  3. Milas, G.: Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima
  4. Navarro, D.J i Foxcroft, D.R.: Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: