MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Nasilje u bliskim vezama

Šifra: 160421
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijskim objašnjenjima, uzrocima, pojavnosti (oblicima, učestalosti) i načinima suzbijanja nasilja u bliskim vezama, te razviti njihove profesionalne stavove i vještine koji su potrebni za prevencijske programe, s naglaskom na prevenciju nasilja u vezama. Naglasak je na razumijevanju važnosti prevencije nasilnog ponašanja u vezama mladih kao skupine s kojom će se studenti susretati u svojem budućem profesionalnom radu, te će tako moći izravno primijeniti znanja i vještine stečene u ovom kolegiju. Studenti će se osposobiti za izradu i provedbu preventivnih radionica o nasilju u mladenačkim vezama.
U sklopu seminara i vježbi studenti će se pripremati za provođenje preventivne edukacije u srednjim školama uz simulaciju radionice.

SADRŽAJ:
Osobine kvalitetne bliske veze; očekivanja, uvjerenja i stereotipi o bliskim vezama (1P)
2. Uvjerenja i stavovi o ljubavi i nasilju. Interpersonalna privlačnost, privrženost i bliski odnosi (1P)
3. Oblici nasilja u bliskim vezama. Prepoznavanje nasilnih ponašanja. Prevalencija nasilnog ponašanja u različitim vrstama bliskih veza (2P)
4. Objašnjenja i modeli uzroka nasilja u bliskim odnosima: kulturni obrasci, nejednakost i strukturalno nasilje, modeliranje i socijalno učenje, individualne osobine, socijalne nekompetencije, relacijski i razvojni kontekst (2P)
5. Nasilje u mladenačkim vezama: rodna socijalizacija i nasilni obrasci ponašanja. Rodno uvjetovani dvostruki standardi, norme i očekivanja i rizik za nasilje (2P)
6. Prepoznavanje nasilnih ponašanja, uloga slike o sebi i emocija u toleriranju nasilnih ponašanja. Problem postavljanja granica i održavanja bliskosti u odnosu (2P)
7. Nasilje u obitelji: prepoznavanje i reagiranje, posljedice izravne i neizravne izloženosti nasilju u obiteljskom okruženju; Hrvatski i europski pravni okvir suzbijanja nasilja u obitelji. Uloga pojedinih sustava u suzbijanju obiteljskog nasilja i problemi njihove suradnje. Profesionalno-etičke obaveze prijavljivanja nasilja i dileme u radu sa žrtvama nasilja (2P)
8. Nasilje u partnerskim odnosima: dinamika nastanka i održavanja nasilnog odnosa, uloga vrijednosti i stavova u održavanju nasilnog odnosa; uloga slike o sebi, emocija i traumatskog iskustva u pristajanju na nasilno ponašanje (1P)
9. Psihološki profili zlostavljača u partnerskim odnosima (1P)
10. Načela preventivnih i interventnih programi u zajednici (2P)
Ishodi učenja:
 1. imenovati uzroke, raširenost, vrste i načine prepoznavanja nasilja u bliskim
  vezama, te specifično o nasilju u adolescentskim vezama
 2. obrazložiti čimbenike rizika za nasilje u bliskim vezama
 3. objasniti psihološku podlogu nasilja u partnerskim odnosima
 4. objasniti načela preventivnog rada u lokalnoj zajednici
 5. odabrati primjerenu strategiju prevencije nasilja u bliskim vezama
 6. izraditi interaktivnu radionicu za adolescente
 7. provesti preventivnu radionicu s adolescentima
Literatura:
 1. Priručnik za provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, , Ajduković, D. (ur), Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 2001.
 2. Prevencija nasilja u mladenačkim vezama, Priručnik za voditelje programa, , Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A., Sušac, N, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 2010.
 3. Nasilje nad ženom u obitelji, , Ajduković, M., Pavleković, G, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 2004.
 4. Bolje spriječiti nego liječiti. Prevencija nasilja u adolescentskim vezama, , Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A., Kobaš, V, Zagreb: Cesi, 2006.
2. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

4. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: