MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistika u sociologiji 1

Šifra: 67896
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz područja statistike i koraka u procesu pripreme prikupljenih podataka te organiziranja istih u pripadajuće varijable. Uputiti studente u važnost razumijevanja varijabli u kontekstu mjernih ljestvica i mogućnosti statističke obrade s obzirom na ograničenja mjernih ljestvica i karakteristika raspodjele pojedinih varijabli. Ovladavanje pokazateljima opisne statistike od mjera središnjih vrijednosti, varijabilnosti do pokazatelja pogrešaka zaključivanja o populaciji temeljem statističkih pokazatelja uzorka i razumijevanje uporabe često korištenog testa za usporedbu dva uzorka (t-test).
Ishodi učenja:
 1. Izračunati i analizirati različite središnje vrijednosti (aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost, geometrijska i harmonijska vrijednost)
 2. Razumjeti i analizirati rezultate t-testa u kontekstu nezavisnih i zavisnih uzoraka
 3. Izračunati i analizirati različite mjere varijabilnosti (standardna devijacija, ukupni raspon, kvartilna raspršenja)
 4. Usporediti i analizirati dobivene opisne pokazatelje s obzirom na mjerne ljestvice i oblik raspodjele
 5. Pravilno odabrati i izraditi slikovni prikaz (stupčasti, kružni, točkasti) s obzirom na dobivene opisne pokazatelje
 6. Odrediti položaj rezultata u grupi rezultata (centili, decili, kvartili, z-vrijednosti)
 7. Razumjeti i analizirati što određuje normalnu raspodjelu i odstupanja od normaliteta
 8. Definirati uzorak i populaciju
 9. Razumjeti p vrijednost i statističko zaključivanje
 10. Objasniti i analizirati standardnu pogrešku mjerenja uzorka i razlike među uzorcima
Literatura:
 1. Petzova statistika - Osnovne statističke metode za nematematičare, , Petz, B., Naklada Slap: Jastrebarsko., 2021.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija: