MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistics I

Statistics I

Šifra: 228339
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Auditorne vježbe
Lana Pehar, mag. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim statističkim konceptima i analizama. Studenti će se upoznati sa teorijom statistike, naučiti raditi u statističkim paketima te planirati opisnu analizu podataka dobivenih podataka.
Ishodi učenja:
 1. Organizirati podatke prikupljene u istraživanju
 2. Pripremiti podatke za statističku analizu
 3. Samostalno provoditi statističku analizu
 4. Opisati uvjete potrebne za korištenje inferencijalne statistike
 5. Formulirati istraživačku i statističku hipotezu
 6. Usporediti različite statističke analize prema istraživačkim ciljevima
 7. Odabrati statistički pristup potreban za formulirani cilj istraživanja
 8. Interpretirati prikupljene rezultate
Literatura:
 1. Statistics for psychology., , Aron, A., Aron, E.N., Saddle River: Prentice Hall, Inc., 2013.
 2. Discovering statistics using SPSS., , Field., A., Sage Publications, 2009.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psychology
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija:
 • Lana Pehar, mag.:

  Ponedjeljak, 11 do 12 sati

  Lokacija: