MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko

Zvanje: izvanredni profesor

Telefon:
021 545580

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Autorske knjige

 1. Ćurko, Bruno. Guć, Josip. Odgoj za životinje - Razvoj kritičke misli i bioetičkog senzibiliteta kod djece, Udruga Mala filozofija, 2022. (100 stranica,  ISBN 978-953-59784-7-3)
 2. Tokić, Darko; Ćurko, Bruno. Umjetnost suhozida, Zadar: Srednja škola Obrovac, 2018. (54 stranice, ISBN 978-953-57613-3-4)
 3. Ćurko, Bruno. Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike. Hrvatsko filozofsko društvo,  Biblioteka  Filozofska istraživanja, 2017. (237 stranica, ISBN 978-953-164-177-7)

Znanstveno-popularne publikacije

 1. Ćurko, Bruno; Surać, Stipe. Mediteranski armerun - jadranske letere i litrati, Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi »Mala filozofija«, 2019. (172 stranice, ISBN 978-953-59784-1-1)

Edukativne

 1. Ćurko, Bruno, Škerbić, Mato, Matija. Filozofija – ma što pak je to? 13 priča o antičkim filozofima, Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i  filozofije u praksi »Mala filozofija«, 2019. (28 stranica, ISBN 978-953-59784-2-8)

Udžbenici i priručnici:

1. Ćurko, Bruno; Kardum, Marko; Novina, Marina; Perhat, Julija; Skanski, Sandro; Skelac, Ines. Filozofija. Udžbenik za 4. razred gimnazija, Zagreb: Element, 2021. (243 stranice, ISBN 978-953-197-200-0)

 1.  Ćurko, Bruno. Tradicionalne dječje priče za zajedničku budućnost – TRACE – vodič za učitelje i knjižničare, Zagreb: projekt TRACE, NSK, 2021. (NSK, 65 stranica, Erasmus Plus)
 2. Centa, Mateja; Ćurko, Bruno; Guć, Josip; Kovačević, Antonio; Kragić, Marija; Nicoletti, Maddalena; Sola, Pier Giacomo; Stamatellos, Giannis; Strahovnik, Vojko; Teacher Guidelines in Early Bioethical Education - State Of The Art and Needs Analysis, Zadar,: Udruga "Mala filozofija"., projekt BEAGLE, 2019.
 3. Joachim Buchegger, Bruno Ćurko, Marco Fenuccio, Filomena Greco, Florian Gauland, Gabriella Giuliani, Mercedes Iannuzzelli, Marija Kragić, Matija Mato Škerbić, Jens Putzar, Hildegard Rieger, Mirjana Runtić, Emilio Zambrano. Metodučki priručnik - Alati za poučavanje etike sporta u kurikulumu za srednje škole, Varaždin: ESŠ, 2019.
 4. Centa, Mateja; Ćurko, Bruno; Dooley, Laura; Irwin– Gowran, Sandra; Kojčić, Zoran; Kragić, Ivana; Pokorny, Svenja; Sola, Pier Giacomo; Strahovnik, Vojko; Ward, Fionnuala. The  LITTLE Guide For Teachers of Ethical Education, Dublin: Educate Together ; Project: Little – Learning Together To Live Together: Teachers Leading Ethical Education For AnInclusive Society, 2017.
 5. Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; Mortari, Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education - Manual for Teachers and Educators, Ljubljana: Project: ETHIKA - Ethics and values education in schools and kindergartens, 2015.
 6. Schlenk, Evelyn; Curko, Bruno; Feiner. Franz; Juhant, Janez; Pokorny, Svenja; Strahovnik, Vojko. Methodology Guidelines A Manual for Teachers and Educators to Support the Development of Educational Materials and Tools For Ethical Education, Schlenk, Evelyn (ur.). Ljubljana : ETHOS Consortium, 2013.
 7. Lukić, Igor; Katinić Marina; Ćurko, Bruno; Zec, Marko. Etika 1. Smisao i orijentacija - udžbenik etike u prvom razredu srednje škole Matulić, Ines (ur.).Zagreb: Školska knjiga, 2014
 8. Marušić Brezetić, Dunja; Ćurko, Bruno. Ja, ti, oni: Udžbenik etike za drugi razred srednjih škola. Zagreb: Profil International, 20

Poglavlja u knjizi

 1. Ćurko, Bruno. „Kulturna animalistika Nikole Viskovića – s primjerom vuka (canis lupus)“ u Nikola Visković: pravo - politika – bioetika, Guć, Josip; Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb - Split: Pergamena, 2020. str. 151-163. (SBN 978-953-6576-72-2 (Pergamena). - ISBN 978-953-352-050-6 (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
 2. Ćurko, Bruno „Why do we need critical thinking in the digital age?“ in Critical thinking in the digital age – proceedings of the International Conference in ST. Stanislav's Institution 10th – 12 th May 2018., Zavod S. Stanislava, Ljubljana, str. 75-81. (ISBN: 978-961-6650-26-7)
 3. Ćurko, Bruno. Strahovnik, Vojko. „Play as a way to developing critical thinking in ethics education“, u „Play Around the World“, Debrecen: University of Debrecen, 2016.
 4. Ćurko, Bruno. „Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu“ u Juraj Dragišić život i djela, Banić Panić, Ćurko B., Girardi-Karšulin M. Martinović I. (ur), Zagreb: Institut za filozofiju, 2016. str. 373-396.
 5. Ćurko, Bruno. „Riječ unaprijed – Što je filozofiji odgoj danas?“ u Vrč i šalica. Filozofijska vivisekcija problemâ odgoja i obrazovanjai, Krznar, Tomislav; Filipović, Nikolina Iris (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 201 Str. 15-24.
 6. Ćurko, Bruno; Strahovnik, Vojko. "Ethics Education and Critical Thinking" u Mathematical Education -Proceedings of national conference 2015. / Mikaelian H.S., (ur.). Yerevan, Armenia: Yerevan State University Council, 2015. Str. 193-197.
 7. Ćurko, Bruno. »Can 'Philosophy with children' motivate students for quality thinking?« u Challenges in Building Child Friendly Communities Proceedings of International Conference Zadar 2014, Croatia. Berbić Kolar, Emina. Bognar, Branko. Sablić, Marija. Sedlić, Božica (ur.). Slavonski Brod : Europe House Slavonski Brod, 2014. Str. 117-123. (međunarodna recenzija)
 8. Ćurko, Bruno. „Kritičko mišljenje kao odgovor na manipulaciju medija“ u Filozofija i mediji, Jurić, Hrvoje ; Alić, Sead. (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014. Str. 301-310,

Izvorni, pregledni radovi, te prethodna priopćenja u znanstvenim časopisima

 1. Ćurko Bruno, Kovačević Antonio, Pavlic Marija „Combining Critical Thinking with Digital Skills in European Context: an Example of Project  Plato‘s EU“ in CERI 2022 Proceedings, str. 2403-2407, 2022, doi: 10.21125/iceri.2022.0605
 2. Ćurko, Bruno, „Utjecaj glazbe na kvalitetu života – primjer heavy metal glazbe“, u StudiaPolensia, Vol. 10 No. 1, (2021.), str. 59-72, (domaća recenzija, članak, pregledni rad)
 3. Ćurko, Bruno. Cah, Zvjezdana. „Philosophy with children and education for human rights – including workshop examples“ u: Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 56 (2020), 2; 25-39 (domaća recenzija, članak, izvorni znanstveni članak)
 4. Ćurko, Bruno, „Community of philosophical inquiry as a method in early bioethical education“ u: Jahr - European journal of bioethics, 11 (2020), 2; 481-497 (domaća recenzija, prethodno priopćenje, znanstveni)
 5. Ćurko, Bruno. „Bioethical questions of animals in sport“ u: Pannoniana, 4 (2020), 1; 143-153 (domaća recenzija, prethodno priopćenje, znanstveni)
 6. Ćurko, Bruno; Dundić, Miro. „Povezanost teorije kritičkog mišljenja s promišljanjem o odgoju Erazma Roterdamskog“ u: Filozofska istraživanja, 39 (2019), 3; 687-696 (domaća recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 7. Ćirić, Josip and Bruno Ćurko: 'Can You Be Happy under Ingsoc?'. In: Ezio di Nuzziand Stefan Storrie (eds.) 1984 and Philosophy, Open Court, Chicago IL, 2018., str. 163-172.
 8. Ćurko, Bruno. „Philosophical Education, An Overview of“ u Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory (Michael A. Peters, ed), Springer, 2016.
 9. Ćurko, Bruno. „Socratic Dialogue in Education“ u Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory (Michael A. Peters, ed), Springer, 2016.
 10. Ćurko, Bruno. »Može li se multikulturalizam učiti?«, Diskursi – društvo, religija, kultura, vol. 1 (2011), 2, pp. 103–114. Bosna i Hercegovina. (izvorni znanstveni članak)
 11. Ćurko, Bruno. »Petrić o vrlini i sreći u 'humanističkom razdoblju'«, Filozofska istraživanja, vol. 30 (2010), 3, pp. 395–412. (izvorni znanstveni članak)
 12. Ćurko, Bruno. »Bolonjski proces i kritičko mišljenje«, Filozofija, vol. 9 (2010), 1, pp. 25–36. Makedonija. (izvorni znanstveni članak)
 13. Ćurko, Bruno. »Croatie: apprendre à penser dans la petite philosophie«, Diotime – revue internationale de didactique de la philosophie, vol. 10 (2010), 46, 22 page.
 14. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. »Petit Philosophy – Experimental Project of Philosophy for Children«, Childhood & Philosophy – Journal of the International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), vol. 5 (2009), 9, pp. 153–171.
 15. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. »Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu«, Filozofska istraživanja, vol. 29 (2009), 2, pp. 303–310. (izvorni znanstveni članak)
 16. Ćurko, Bruno. »Odgoj i nastava u aktivnostima Hrvatskog filozofskog društva«, Filozofska istraživanja, vol. 28 (2008), 3, pp. 665–695. (Pregledni rad)
 17. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. »Filozofija za djecu – primjer Male filozofije«, Život i škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. 56 (2008), 20, pp. 61–68
 18. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. »Tko se boji korupcije još?«, Metodički ogledi 19 (2012), 2; 43-58 (članak, znanstveni)
 19. Ćurko, Bruno. »Izvori devete knjige Dragišićeva djela De natura angelica«, Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. 14 (2012) ; 272-280 (pregledni rad)
 20. Miliša, Zlatko; Ćurko, Bruno. »Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija«, Medianali, 7 (2010), pp. 57–73. (izvorni znanstveni članak) - Objavljeno i u knjizi Tamna strana ekrana (ur. Zlatko Miliša), Varaždin: Tivatiskara, 2012. (str. 11-24)
 21. Ćurko, Bruno. »Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu«, Cris: časopis Povijesnog društva Križevci, vol. 11 (2009), 1, pp. 144–155. (pregledni rad)

Izabrani projekti

Znanstveni projekti:

 1. "Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. – 20. stoljeća". (lipanj 2014-svibanj 2018)
 2. . “Boškovićeva Theoria philosophiae naturalis i hrvatske filozofske tradicije” (191-1911112-1092; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, dr. sc. Ivica Martinović, 2007.-2012)

Europski  znanstveno-stručni projekti

 1. LOOP – Empowering Teachers Personal, Professional and Social Continuous Development Through Innovative Peer-Induction Programmes (28/02/2021 – 27/02/2024; Erasmus Plus, KA3)
 2. Plato’s EU – Philosophical Learning Applied to Online Surroundings In EU (01/11/2021 – 01/11/2023,  Erasmus Plus, KA2)
 3. SHOUT - Social Sciences and Humanities in intersectoral Outreach  for better education and sustainable Innovations (2019-2022; Erasmus Plus, Knowledge Alliances)
 4. Trace – Traditional Children’sStories For a Common Future, (01/09/2018 – 31/07/2021. Erasmus Plus KA2).
 5. BEAGLE - Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment (03/09/2018 – 02/09/2020, Erasmus Plus KA2).
 6. Comet – A Community of Ethics Teachers in Europe (01/09/2017 - 31/08/2020, ErasmusPlus, KA2)
 7. Integrating Ethics of Sport in Secondary School Curriculum Duration,  (7/11/2017 – 6/11/2019, Erasmus Plus KA2)
 8. Learning Together To Live Together: Teachers Leading Ethial Education For An Inclusive Society (LITTLE) – (01/9/2016 – 31/8/2019 Erasmus Plus KA2)
 9. “ETHIKA – Etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima u školama i vrtićima” (KA2-SE- 31/14). (EU/Slovenska agencije za mobilnost kroz program Erasmus Plus K2. (1/9/2014 – 31/8/2017 ERASMUS+, KA2)
 10. “ETHOS” - Ethical Education in Primary and Pre-Primary Schools For a Sustainable and Dialogic Future: (Commenius; 1/10/2012 – 1/10/2014)