MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika II

Šifra: 175163
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Na temelju stečenog znanja o temeljnim etičkim i moralnim pitanjima, konstituiranima u antičkoj filozofiji, apsolviranom u kolegiju Etika I., ciljevi predmeta fokusirani su na upoznavanje s temama i problemima srednjovjekovne kršćanske, novije i suvremene etike, te komparativna analiza najvažnijih etičkih pojmova poput slobode, savjesti, odgovornosti, dobra i zla, kao i upoznavanje i prepoznavanje etičkih pravaca i škola: autonomne i heteronomne etike, konzekvencijalističke i diskursne etike, etike vrline, savjesti i dužnosti, etičkog utilitarizma i hedonizma...
Ishodi učenja:
 1. Definirati širi krug temeljnih etičkih pojmova i problema
 2. Razlikovati etičke pravce i škole kao i rješenja moralnih pitanja koja zastupaju
 3. Prepoznati etičke probleme i rješenja u izvornim filozofskim tekstovima
 4. Kritički raspravljati o glavnim etičkim problemima, pravcima i školama
 5. Poznavati glavne autore i njihova glavna djela, etičke pojmove, probleme i škole
 6. Moći povezivati te pojmove i probleme s općim i drugim etičkim pojmovima i problemima
 7. Poznavati različite vrste, discipline i subdiscipline praktične, primijenjene etike
 8. Održati javno predavanje o problemima i školama srednjovjekovne kršćanske, novije i suvremene etike
 9. Argumentirano raspravljati o problemima i školama srednjovjekovne kršćanske, novije i suvremene etike
Literatura:
 1. Kritika praktičkog uma, , Immanuel Kant, Naprijed, .
Preporučena literatura:
 1. O slobodi volje, , Aurelije Augustin, Demetra, 1998.
 2. Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize, , Pierre Abelard, Naprijed, 1992.
 3. Etika, , Baruch de Spinoza, Demetra, 2000.
 4. Zasnivanje metafizike ćudoređa, , Immanuel Kant, Feniks, 2003.
 5. Metafizika ćudoređa, , Immanuel Kant, Matica hrvatska, 1999.
 6. Fenomenologija duha, , G. W. F. Hegel, Kultura, 1955.
 7. Osnovne crte filozofije prava, , G. W. F. Hegel, V. Masleša, 1989.
 8. S onu stranu dobra i zla, , Friedrich Nietzsche, AGM, 2002.
 9. Vita activa, , Hannah Arendt, A. Cesarec, 1991.
 10. Protestantska etika i duh kapitalizma, , Max Weber, V. Masleša, 1968.
 11. Etika, , Nicolai Hartmann, Ljevak, 2003.
 12. Projekt svjetski etos, , Hans Küng, Miob, 2003.
 13. Svjetski ethos za svjetsku politiku, , Hans Küng, Intercon, 2007.
 14. Svjetski ethos za svjetsko gospodarstvo, , Hans Küng, Intercon, 2007.
 15. Jedan svijet - etika globalizacije, , Peter Singer, Ibis, 2005.
 16. Etika i bioetika, , Ante Čović, Pergamena, 2004.
 17. Istorija etike kao filozofske nauke I-II, , Friedrich Jodl, V. Masleša, 1975.
 18. A Short History of Ethics, , Alasdair MacIntyre, , .
 19. Etika. Osnovni problem i pravci, , Milan Kangrga, Golden marketing, 2004.
 20. Predavanja o etici, , Ernst Tugendhat, Jesenski i Turk, 2003.
 21. Osnovni moralni pojmovi, , Robert Spaemann, Svjetlo riječi, 2008.
 22. Lexikon der Ethik, , Otfried Höffe, Verlag C.H.Beck, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Etika 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: