MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika II

Šifra: 175163
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Na temelju stečenog znanja o temeljnim etičkim i moralnim pitanjima, konstituiranima u antičkoj filozofiji, apsolviranom u kolegiju Etika I., ciljevi predmeta fokusirani su na upoznavanje s temama i problemima srednjovjekovne kršćanske, novije i suvremene etike, te komparativna analiza najvažnijih etičkih pojmova poput slobode, savjesti, odgovornosti, dobra i zla, kao i upoznavanje i prepoznavanje etičkih pravaca i škola: autonomne i heteronomne etike, konzekvencijalističke i diskursne etike, etike vrline, savjesti i dužnosti, etičkog utilitarizma i hedonizma...
Literatura:
 1. Immanuel Kant: Kritika praktičkog uma
Preporučena literatura:
 1. Aurelije Augustin: O slobodi volje
 2. Pierre Abelard: Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize
 3. Baruch de Spinoza: Etika
 4. Immanuel Kant: Zasnivanje metafizike ćudoređa
 5. Immanuel Kant: Metafizika ćudoređa
 6. G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha
 7. G. W. F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava
 8. Friedrich Nietzsche: S onu stranu dobra i zla
 9. Hannah Arendt: Vita activa
 10. Max Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma
 11. Nicolai Hartmann: Etika
 12. Hans Küng: Projekt svjetski etos
 13. Hans Küng: Svjetski ethos za svjetsku politiku
 14. Hans Küng: Svjetski ethos za svjetsko gospodarstvo
 15. Peter Singer: Jedan svijet - etika globalizacije
 16. Ante Čović: Etika i bioetika
 17. Friedrich Jodl: Istorija etike kao filozofske nauke I-II
 18. Alasdair MacIntyre: A Short History of Ethics
 19. Milan Kangrga: Etika. Osnovni problem i pravci
 20. Ernst Tugendhat: Predavanja o etici
 21. Robert Spaemann: Osnovni moralni pojmovi
 22. Otfried Höffe: Lexikon der Ethik
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Etika 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: