MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika 1

Šifra: 175160
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvid u filozofijsko utemeljenje etike kao nauka o moralu, te shvaćanje značenja
etike kao temeljne filozofske discipline. Upoznavanje s temeljnim etičkim
pojmovima i kategorijama utemeljenima u antičkoj filozofiji, kao priprava za studij
novije i suvremene etike. Shvaćanje i razlaganje odnosa teorijske i praktičke
filozofije, te odnosa između etičke (teorijske) i moralne (praktičke) refleksije.
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti specifičnost i važnost etike kao temeljne filozofske discipline
 2. Pojasniti razliku i odnos morala i etike
 3. Definirati osnovne etičke pojmove etike antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
 4. Prepoznati etičke probleme i rješenja u izvornim filozofskim tekstovima antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
 5. Kritički raspravljati o glavnim etičkim problemima, pravcima i školama za antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
 6. Poznavati glavne autore i njihova glavna djela, etičke pojmove, probleme i škole antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
 7. Moći povezivati te pojmove i probleme s općim i drugim etičkim pojmovima i problemima koji se javljaju u drugim razdobljima
 8. Održati javno predavanje o filozofskim problemima i školama antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
 9. Argumentirano raspravljati o o glavnim filozofskim problemima i školama antičkog, helenističkog i ranokršćanskog razdoblja
Literatura:
 1. Nikomahova etika, , Aristotel, , .
 2. Država, , Platon, , .
Preporučena literatura:
 1. Historija helenske etike, , Mihajlo N. Đurić, BIGZ, .
 2. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, , Martha C. Nussbaum, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 3. Aidos: The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature, , Douglas L. Cairns, Oxford: Clarendon Press, 1993.
 4. Aristotle's Dialogue with Socrates: on the Nicomachean Ethics, , Burger, Ronna, Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
 5. Values and Virtues: Aristotelianism in Contemporary Ethics, , Chappell, Timothy (ed.), Oxford: Clarendon Press, 2006.
 6. Aristotle's Philosophy of Action, , Charles, David, _Duckworth, 1984.
 7. Helping Friends and Harming Enemies: A Study in Sophocles and Greek Ethics, , Mary Whitlock Blundell, New York: Cambridge University Press, 1989.
 8. Confronting Aristotle's Ethics: Ancient and Modern Morality, , Garver, Eugene, _The University of Chicago Press, 2006.
 9. Practical Reason, Aristotle, and Weakness of Will, , Dahl, Norman O, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1984.
 10. Akrasia in Greek Philosophy: From Socrates to Plotinus, , Bobonich, Christopher and Pierre Destree (eds.), Leiden: Brill, 2007.
 11. Ethics with Aristotle, , Broadie, Sarah, New York: Oxford University Press, 1991.
 12. The Virtues of Aristotle, , Hutchinson, D.S, Routledge & Kegan Paul, 1986.
 13. The Virtue of Aristotle's Ethics, , Gottlieb, Paula, Cambridge University Press, 2009.
 14. Essays on Aristotle's Ethics, , Rorty, Amélie Oksenberg (ed.), University of California Press, 1980.
 15. Aristotle's Nicomachean Ethics: A Critical Guide, , Miller, Jon (ed.), Cambridge University Press, 2011.
 16. The Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, , Polansky, Ronald (ed.), Cambridge University Press, 2014.
 17. Aristotle's Ethics, , Urmson, J. O., Basil Blackwell, 1987.
 18. Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics, , Lear, Gabriel Richardson, Princeton University Press, 2000.
 19. Greek ethics, , Huby, Pamela, Macmillan, 1967.
 20. The virtous life in Greek ethics, , Reis, Burkhard (ed.), Cambridge University Press, 2006.
 21. The Blackwell Guide to Aristotle's Ethics, , Kraut, Richard, (ed.), Blackwell Publishers, 2006.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: