MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

FILOZOFIJA ODGOJA

Šifra: 68060
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: dr. sc. Josip Guć - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
[Predavanja: 15 sesija po 3 nastavna sata]
1. Upoznavanje studenata s ciljevima, sadržajem i metodama nastave u kolegiju, te sa zahtjevima kolegija. Sokrat kao simbol učiteljstva. 2. Pojam filozofije odgoja i njezin sustavni položaj u cjelini filozofskih i pedagoških disciplina. Filozofija odgoja, odgojne filozofije i pitanja profesionalne autonomije i refleksivne prakse u učiteljskom pozivu. 3. Pregled pravaca suvremene filozofije i njihovog utjecaja na teorijske orijentacije u znanosti o odgoju. Historicizam i Diltheyovo razlikovanje vrsta znanosti. Razlika između objašnjavanja događaja i razumijevanja čina. 4. Fenomenologija i intencionalnost. Osnovna obilježja egzistencijalima. Vrijeme i egzistencija. 5. Osnovna obilježja egzistencijalima. Briga i odgoj: Heideggerovo razlikovanje autentične i neautentične brige, pojam o brizi kao o odnosu kodi Noddings. 6. Utjecaj egzistencijalizma na humanističke i društvene znanosti, te na odgojne filozofije s posebnim osvrtom na egzistencijalističke pedagoške psihologije. 7. Gadamer, hermeneutika i načela tumačenja. Hermeneutička orijentacija u znanosti o odgoju. Pitanje o tome može li tumačenje biti metoda. 8. Wittgenstein: jezik i svijet. Problem vrijednosnih iskaza u Tractatus-u i posljedice na zasnivanje znanosti o odgoju. 9. Bečki krug i filozofija znanosti: smislenost. K. R. Popper: falsifikacionizam, kreativnost i spoznaja. Pedagoške posljedice falsifikacionističke epistemologije. 10. Empirijska orijentacija u znanosti o odgoju. Kritička teorija društva: općenita obilježja. Razlike između indoktrinacije i obrazovanja. 11. Habermas: interes i oblici spoznaje. Kritička znanost o odgoju i interes emancipacije. Komunikacijska racionalnost. 12. Što je Postmoderna? Obilježja postmoderne filozofije. 13. Lyotard: znanje i društvo. Kritika Lyotardovog stava o "smrti Pofesora". Teorijski utjecaji na postmodernu: teorija nesvjesnog, strukturalizam, postpozitivistička epistemologija. 14. Razvoj ideje o prirodnom razvoju: od Rousseau do Piageta. Razvojna epistemologija i konstruktivizam u filozofiji odgoja. Razvoj pojma broja prema Piagetu. 15. Kohlberg i razvoj moralnog prosuđivanja. Pedagoške posljedice razvojnih teorija. Sistematizacija sadržaja kolegija.
[Seminar: 15 sesija po 1 nastavni sat]
1. Pojam filozofije: analiza različitih stajališta. 2. Analiza primjera odgojnih filozofija.
3. Pregled osnovnih logičkih pojmova: pojam i sud. 4. Pregled osnovnih logičkih pojmova: zaključak. 5. Analiza teksta: Noddings o brizi kao odnosu. 6. Pojam o odgoju u duhovnoznanstvenoj pedagogiji. 7. Analiza teksta: jezik, svijet i odnos slike u Tractatusu. 8. Analiza teksta: vrste smislenih iskaza prema Tractatusu. 9. Pojam o odgoju u empirijskoj pedagogiji. 10. Usporedba istraživačkih metoda u hermeneutički i empirijski orijentiranoj znanosti o odgoju putem analize odabranih citata iz F. Heyting, D. Lenzen i J. White (ured.) Methods in Philosophy of Education. 11. Analiza odabranog primjera kritičkog pristupa u filozofiji odgoja. 12. Pismena provjera znanja. 13. Upute za izradu eseja. Odabir tema. 14. Analiza izabranog postmodernističkog teksta. 15. Analiza teksta (J. Piaget).
Ishodi učenja:
 1. Prepoznavanje filozofskih pretpostavaka u pedagoškim znanstvenim orijentacijama i u konkretnom pedagoškom stavu.
 2. Upoznatost s osnovnim pravcima suvremene filozofije i njihovom povezanošću s pristupima u znanosti o odgoju.
 3. Mogućnost usporedbe hermeneutičkog, empirijskog i kritičkog načina zasnivanja pedagogije.
 4. Sposobnost za osnovnu filozofskologičku analizu znanstvenog teksta i kritičko odnošenju prema njemu.
Literatura:
 1. Filozofija: uvod u filozofiju, , Arno Anzenbacher, Školska knjiga, 1992.
 2. Teorije znanosti o odgoju., , Eckard König i Peter Zedler, Educa, 2001.
 3. Filozofija odgoja, , Eckard König i Peter Zedler (2001), Pavao Vuk-Pavlović, 1996.
 4. K filozofiji odgoja, , Milan Polić, Znamen Institut za pedagogijska istraživanja, 1993.
 5. Vrč i šalica. Filozofijska vivisekcija problemâ odgoja i obrazovanja, , Tomislav Krznar, Nikolina Iris Filipović, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Josip Guć:

  srijedom od 14.00 do 16.00 ili po dogovoru

  Lokacija:

Česta pitanja