MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Svijest

Šifra: 163995
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Škarica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Cilj je predmeta u uvodnom dijelu upoznati studente s problemom svijesti, njegovom poviješću, njegovim metodološkim i epistemološkim aspektima i s filozofskim i interdisciplinarnim pristupom svijesti. U glavnom dijelu kolegija cilj je detaljnije upoznati studente s danas interdisciplinarno možda i najutjecajnijom teorijom svijesti, Baarsovom teorijom globalnog radnog prostora. Nastava će pritom biti usredotočena na pojedine ključne teme u okviru te teorije: ograničeni kapacitet svijesti, odnos između svijesti i radne memorije, unutrašnja konzistentnost i globalna dostupnost svjesnih reprezentacija, informativnost svjesnog iskustva, odnos između svijesti i nesvjesnog konteksta (intencije, ideomotorna teorija volje, pažnja i sebstvo). Završno će predavanje biti posvećeno recepciji Baarsove teorije globalnog radnog prostora.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. uvod: filozofski problem svijesti.
2. uvod: povijest problema svijesti (introspekcionizam, biheviorizam, kognitivna psihologija).
3. uvod: povijest pojma nesvjesnog (platonizam, Leibniz, XIX-XX st.).
4. uvod: metodološki i epistemološki problem svijesti (Merikle, Kihlstrom, Baars).
5. Baarsova teorija svijesti: osnovna ideja i temeljni pojmovi.
6. Baarsova teorija svijesti: ograničeni kapacitet svijesti, svijest i radna memorija.
7. Baarsova teorija svijesti: unutrašnja konzistentnost i globalna dostupnost.
8. Baarsova teorija svijesti: kontekst i svjesno iskustvo.
9. Baarsova teorija svijesti: informativnost svjesnog iskustva.
10. Baarsova teorija svijesti: intencije, spontano rješavanje problema, struja svijesti.
11. Baarsova teorija svijesti: ideomotorna teorija volje.
12. Baarsova teorija svijesti: pažnja (kontrola pristupa svijesti).
13. Baarsova teorija svijesti: sebstvo (dominantan kontekst iskustva i čina).
14. Baarsova teorija svijesti: funkcije svijesti.
15. Baarsova teorija svijesti: cjelina, recepcija.

Vrste izvođenja nastave: predavanje, mješovito e-učenje

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjenjuje se usmeni ispit i pohađanje nastave.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
Literatura:
 1. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., 1988, A cognitive theory of consciousness, Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., 2002, The Conscious access hypothesis: origins and recent evidence, Trends in Cognitive Sciences 6 (1), str. 47-52.
 3. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., 1986, The Cognitive Revolution in Psychology, New York i London: The Guilford Press.
 4. Sternberg, Robert J.: Sternberg, Robert J., 2005, Kognitivna psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Velmans, Max: Velmans, Max, 2009, Understanding Consciousness, London: Routledge.
 6. Frith, Chris, i Rees, Geraint: Frith, Chris, i Rees, Geraint, 2007, A brief history of the scientific approach to the study of consciousness. U: Max Velmans i Susan Schneider (ur.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
 7. Velmans, Max: Velmans, Max, 2007, An epistemology for the study of consciousness. U: Max Velmans i Susan Schneider (ur.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
 8. Merikle, Philip M.; Smilek, Daniel; Eastwood, John D.: Merikle, Philip M., Smilek, Daniel, i Eastwood, John D., 2001, Perception without awareness: perspectives from cognitive psychology, Cognition 79, str. 115-134.
 9. Kihlstrom, John F.: Kihlstrom, John F., 1996, Perception without awareness of what is perceived, learning without awareness of what is learned. U: Max Velmans (ur.), The Science of Consciousness, London i New York: Routledge.
 10. Tye, Michael: Tye, Michael, 2007, Philosophical problem of consciousness. U: Max Velmans i Susan Schneider (ur.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
 11. Malatesti, Luka: Malatesti, Luka, 2011, Maryno znanstveno znanje. U: Maja Hudoletnjak Grgić, Davor Pećnjak i Filip Grgić, Aspekti uma, Zagreb: Institut za filozofiju.
 12. Zahave, Dan: Zahavi, Dan, 2006, Intencionalnost i iskustvo, Filozofska istraživanja 26 (2), str. 319-337.
Preporučena literatura:
 1. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., 1997, In the Theater of Consciousness. The Workspace of the Mind, New York i Oxford: Oxford University Press.
 2. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., 2007, The global workspace theory of consciousness. U: Max Velmans i Susan Schneider (ur.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
 3. Baars, Bernard J.: Baars, Bernard J., i McGovern, Katharine, 1996, Cognitive views of consciousness. U: Max Velmans (ur.), The Science of Consciousness, London i New York: Routledge.
 4. Eysenck, Michael W.: Eysenck, Michael W., i Keane, Mark T., 2005, Cognitive Psychology. A Student's Handbook, Hove and New York: Psychology Press.
 5. Gardiner, John M.: Gardiner, John M., 1996, On consciousness in relation to memory and learning. U: Max Velmans (ur.), The Science of Consciousness, London i New York: Routledge.
 6. Hothersall, David: Hothersall, David, 2002, Povijest psihologije, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 7. Malatesti, Luca: Malatesti, Luca, 2011, Thinking about Phenomenal Concepts, Synthesis Philosophica 52 (2/2011), str. 391-402.
 8. Merikle, Phil: Merikle, Phil, 2007, Preconscious processing. U: Max Velmans i Susan Schneider (ur.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell.
 9. Merikle, Philip M., i Daneman, Meredyth: Merikle, Philip M., i Daneman, Meredyth, 1998, Psychological investigations of unconscious perception, Journal of Consciousness Studies 5 (1), str. 5-18.
 10. Mladić, Damir, i Spajić, Ivan: Mladić, Damir, i Spajić, Ivan, 2011, Subjektivnost i filozofski problem svijesti. U: Maja Hudoletnjak Grgić, Davor Pećnjak i Filip Grgić, Aspekti uma, Zagreb: Institut za filozofiju.
 11. Petz, Boris: Petz, Boris, 2003, Uvod u psihologiju, Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. semestar
Filozofija diplomski studij (ljetni semestar) - Redovni studij - Filozofija

4. semestar
Filozofija diplomski studij (ljetni semestar) - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: