MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Filozofija odgoja

Šifra: 67861
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s filozofskim načinom mišljenja u području pedagogije. Kroz analizu filozofskih pristupa u području odgoja i obrazovanja, student će dobiti primjereno filozofsko znanje koje se može primijeniti u odgojnim i obrazovnim procesima.
1. Uvodno predavanje
2. Uloga odgoja u filozofiji i filozofije u odgoju; odgoj u duhu humanizma
3. Politički aspekti odgoja, odgoja za zajednicu, multikulturalizam,
4. Odgoj za demokraciju i demokratski odgoj
5. Odgoj za kritičko mišljenje, uloga filozofije i samorefleksije
6. Filozofija odgoja i postmoderna
7. Filozofija u perspektivi cjeloživotnog obrazovanja
8. O logičkom obliku pedagoških teorija. Poseban karakter odnosa
logičke posljedice u normativnim teorijama odgoja.
9. O logičkom obliku pedagoških teorija. Poseban karakter odnosa
logičke posljedice u normativnim teorijama odgoja.
10. Filozofija pedagogije: struktura i orijentacije odgojnih teorija
od osamostaljenja pedagogike kao filozofijske discipline do suvremenog
grananja znanosti o odgoju u odnosu na temeljne filozofske pretpostavke.
11. Obilježja pojmovnih promjena u povijesti ideja i u individualnom
razvoju razmotrena na primjeru pojma o vremenu s pedagoškim posljedicama:
otvorenost znanja i obrazovanje za otvorenost.
12. Pedagoški čin kao komunikacijsko djelovanje.
13. Teorija argumentacije i obrazovanje: pragmadijalektika,
komunikacijska racionalnost, učionica kao istraživačka zajednica.
14. Teorija argumentacije i obrazovanje: pragmadijalektika,
komunikacijska racionalnost, učionica kao istraživačka zajednica.
15. Zaključni sat
Ishodi učenja:
 1. Protumačiti odnos filozofije prema orijentacijama u znanosti o odgoju i obrazovanju
 2. Objasniti problem odgojnih vrijednosti
 3. Uspoređivati različiti odgojne i obrazovne prakse
 4. Kritički preispitivati odgojne i obrazovne prakse
 5. Razvijati filozofske refleksije o odgoju i obrazovanju
 6. Razvijati svijest o kreativnosti, poduzetnosti, inicijativi
 7. Analizirati ulogu obrazovanja u odgoju i odgoja u obrazovanju
 8. Promicati ulogu kritičkog mišljenja u obrazovnim procesima
 9. Izvoditi nastavu o temama i sadržajima kolegija, kao i povezanim sustavima i disciplinama.
Literatura:
 1. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, , John Dewey, The Macmillan Company, New York, 1941.
 2. Filozofija pedagogike, , Hufnagel, E., Demetra, Zagreb, 2002.
 3. Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju, , Lyotard, J. F., Ibis, Zagreb, 2005.
 4. Što je to prosvjetiteljstvo? U Pravno-politički spisi, , Kant, I., Politička kultura, Zagreb, 2000.
 5. Kant, Schelling, Nietzsche, Ideja univerziteta, , Despot, B., Globus, Zagreb, 1991.
 6. K filozofiji odgoja, , Polić, M., Zagreb, 1993.
 7. Utemeljenost odgoja u filozofiji, , Marinkovic, J., Školska knjiga, Zagreb, 1981.
 8. Teorije znanosti o odgoju., , König, E. i Zedler, P., Educa, Zagreb, 2001.
 9. Philosophy of Education, , Noddings, N., Oxford: Westview Press, 1998.
 10. Teorija neobrazovanosti : zablude društva znanja, , Konrad Paul Liessmanna, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.
 11. Thinking in Education, , Lipman, M., Cambridge University Press, 2003.
Preporučena literatura:
 1. Protagora, , Platon, Naprijed, Zagreb, 1975.
 2. Nikomahova etika, , Aristotel, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 3. Schopenhauer kao odgajatelj, , Nietzsche, F., Matica hrvatska, Zagreb, 2003.
 4. Odgojiti građanina?, , Canivez, P., Durieux, Zagreb, 1999.
 5. Odgoj za budućnost, , Morin, E., Educa, Zagreb, 2002.
 6. Moralna izobrazba danas: ima li to smisla?, , Legrand, Louis, Educa, Zagreb, 1995.
 7. Filozofija odgoja, H, , Vuk-Pavlović, P., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1996.
 8. Democratic Education, , Gutmann, A.,, Princeton University Press, Princeton, 1999.
 9. Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory, , Peters, M., B. Žarnić, T. Besley i A. Gibbons., http://eepat.net, 1995.
 10. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja., , Razni autori, Hrvatsko filozofsko društvo, .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: