MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Filozofija odgoja

Šifra: 67861
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s filozofskim načinom mišljenja u području pedagogije. Kroz analizu filozofskih pristupa u području odgoja i obrazovanja, student će dobiti primjereno filozofsko znanje koje se može primijeniti u odgojnim i obrazovnim procesima.
1. Uvodno predavanje
2. Uloga odgoja u filozofiji i filozofije u odgoju; odgoj u duhu humanizma
3. Politički aspekti odgoja, odgoja za zajednicu, multikulturalizam,
4. Odgoj za demokraciju i demokratski odgoj
5. Odgoj za kritičko mišljenje, uloga filozofije i samorefleksije
6. Filozofija odgoja i postmoderna
7. Filozofija u perspektivi cjeloživotnog obrazovanja
8. O logičkom obliku pedagoških teorija. Poseban karakter odnosa
logičke posljedice u normativnim teorijama odgoja.
9. O logičkom obliku pedagoških teorija. Poseban karakter odnosa
logičke posljedice u normativnim teorijama odgoja.
10. Filozofija pedagogije: struktura i orijentacije odgojnih teorija
od osamostaljenja pedagogike kao filozofijske discipline do suvremenog
grananja znanosti o odgoju u odnosu na temeljne filozofske pretpostavke.
11. Obilježja pojmovnih promjena u povijesti ideja i u individualnom
razvoju razmotrena na primjeru pojma o vremenu s pedagoškim posljedicama:
otvorenost znanja i obrazovanje za otvorenost.
12. Pedagoški čin kao komunikacijsko djelovanje.
13. Teorija argumentacije i obrazovanje: pragmadijalektika,
komunikacijska racionalnost, učionica kao istraživačka zajednica.
14. Teorija argumentacije i obrazovanje: pragmadijalektika,
komunikacijska racionalnost, učionica kao istraživačka zajednica.
15. Zaključni sat
Literatura:
 1. John Dewey: Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education
 2. Hufnagel, E.: Filozofija pedagogike
 3. Lyotard, J. F.: Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju
 4. Kant, I.: Što je to prosvjetiteljstvo? U Pravno-politički spisi
 5. Despot, B.: Kant, Schelling, Nietzsche, Ideja univerziteta
 6. Polić, M.: K filozofiji odgoja
 7. Marinkovic, J.: Utemeljenost odgoja u filozofiji
 8. König, E. i Zedler, P.: Teorije znanosti o odgoju.
 9. Noddings, N.: Philosophy of Education
 10. Konrad Paul Liessmanna: Teorija neobrazovanosti : zablude društva znanja
 11. Lipman, M.: Thinking in Education
Preporučena literatura:
 1. Platon: Protagora
 2. Aristotel: Nikomahova etika
 3. Nietzsche, F.: Schopenhauer kao odgajatelj
 4. Canivez, P.: Odgojiti građanina?
 5. Morin, E.: Odgoj za budućnost
 6. Legrand, Louis: Moralna izobrazba danas: ima li to smisla?
 7. Vuk-Pavlović, P.: Filozofija odgoja, H
 8. Gutmann, A.,: Democratic Education
 9. Peters, M., B. Žarnić, T. Besley i A. Gibbons.: Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory
 10. Razni autori: Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: