MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Filozofija politike

Šifra: 120147
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Proučavanje osnovnih pojmova filozofije politike i razvoja političke misli s naglaskom na raznim oblicima političke zajednice od polisa i republike do suvremene države i parlamentarne demokracije. Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje politike.
. Osnovne teme i pitanja filozofije politike.
2. Definicija, razvoj riječi i pojma politika.
3. Pojam i određenje države i drugih oblika političke zajednice.
4. Platonovo utemeljenje filozofije politike.
5. Aristotelova praktična filozofija i obilježja politike.
6. Podjela državnih ustava.
7. Povezanost etike i politike.
8. Promjene ustava i uzroci pobuna.
9. Renesansa Aristotelove praktične filozofije.
10. Makijavelizam i antimakijavelizam, privid i bitak u politici.
diplomski sveučilišni studij Filozofija 30
11. Osobine vladara, uspjeh u politici, jedinstvo honestum i utile.
12. Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija.
13. Republikanizam i građanske kreposti.
14. Liberalne teorije države od Lockea do Rawlsa.
15. Teorije deliberativne i kozmopolitske demokracije
Ishodi učenja:
 1. Zauzeti stav za i protiv pojedinih teza filozofije politike
 2. znanstveno se baviti osnovnim pitanjima i problemima filozofije politike
 3. Definirati ključne filozofsko-političke pojmove
 4. Tumačiti vodeće teorije i pravce filozofije politike;
 5. Uspoređivati pojedina stajališta i argumente
 6. Kritičko razmatrati i vrednovati teze i stavove.
Literatura:
 1. Politika, , Aristotel, Globus, Zagreb,, 1988.
 2. Vladar, , Machiavelli, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1975.
 3. Filozofija i politika, , Pažanin, A., Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.., 1973.
 4. Suvremena politička misao, , Plant, R., Naklada Jesenski i Turk, Zagreb., 2002.
 5. Povijest političke filozofije, , Leo Strauss, Joseph Cropsey (ur.), GM, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Nikomahova etika, , Aristotel, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 2. Država, , Platon, Naklada Jurčić Zagreb, 2004.
 3. Državnik, , Platon, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1977.
 4. Država, , Ciceron, Demetra, Zagreb, 1995.
 5. O Državi Božjoj,, , Augustin, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995.
 6. Levijatan,, , Thomas Hobbes,, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb., 2004.
 7. Dvije rasprave o vladi,, , John Locke,, Filozofska biblioteka, Zagreb, 2013.
 8. Politički traktat, , Baruch Spinoza,, Kultura, Beograd,, 1957.
 9. O duhu zakona, , Charles Montesquieu,, Demetra, Zagreb, 2003.
 10. Društveni ugovor, , Jean-Jacques Rousseau, Prosveta, Beograd, 1949.
 11. Pravno-politički spisi,, , Immanuel Kant,, Politička kultura, Zagreb,, 2000.
 12. Politika kao poziv,, , Max Weber,, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb,, 200.
 13. Što je politika?, , Hannah Arendt, Disput, Zagreb, 2013.
 14. Metafizika i politika, , Joachim Ritter,, Informator, Zagreb, 1987.
 15. Politički liberalizam,, , John Rawls,, Kruzak, Zagreb,, 2000.
 16. Put u ropstvo,, , Friedrich August Hayek,, Kruzak, Zagreb, 2001.
 17. Anarhija,država i utopija,, , Robert Nozick, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: