MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Estetika

Šifra: 69478
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta fokusirani su na upoznavanje s temama i problemima antičke, novovjekovne i suvremene estetike, te komparativna analiza najvažnijih estetičkih pojmova poput umjetnosti, estetičkog iskustva, ukusa i suda ukusa, forme i izraza, autentičnosti, kreativnosti i konvencije, denotacije i konotacije te ključnih problema u estetici kao što su legitimacija umjetnosti i ontologija umjetničkog djela. Kroz svaki od ovih pojmova i problema provlači se utemeljujući pojam slobode koji će, samim time, biti konstantno dotican.
Ishodi učenja:
 1. . Definirati širi krug temeljnih estetičkih pojmova i problema
 2. Razlikovati estetičke pravce i škole kao i rješenja problema koja zastupaju
 3. Prepoznati te probleme i rješenja u izvornim filozofskim tekstovima
 4. Kritički raspravljati o glavnim tim problemima, pravcima i školama
 5. Poznavati glavne autore i njihova glavna djela, pojmove, probleme i škole
 6. Povezivati te pojmove i probleme s općim i drugim, posebnim estetičkim pojmovima i problemima
Literatura:
 1. Kritika moći suđenja, , Immanuel Kant, Naprijed, Zagreb, 1976.
 2. Estetika,, , G. W. F. Hegel,, Kultura, Beograd, 1970.
 3. Nova filozofija umjetnosti, , Danilo Pejović (ur.),, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1972.
 4. Ijon, , Platon, BIGZ, Beograd, 1979.
Preporučena literatura:
 1. Država, , Platon, Naklada Juričić, Zagreb, 2009.
 2. O pjesničkom umijeću, , Aristotel,, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 3. Filozofija umjetnosti, , F. W. J. Schelling, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008.
 4. Rođenje tragedije, , F. Nietzsche, MH, Zagreb, 1997.
 5. Istina i metoda, , H. G. Gadamer, Veselin Masleša, Sarajevo, 1978.
 6. O biti umjetnosti, , M. Heidegger, Mladost, Zagreb, 1959.
 7. Filozofija nove muzike, , T. Adorno, Nolit, Beograd, 1968.
 8. Estetska dimenzija, , H. Marcuse, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
 9. Jezici umjetnosti,, , N. Goodman, KruZak, Zagreb, 2002.
 10. Estetika, , D. Grlić, Naprijed, Zagreb, 1983.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: