MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Estetika

Šifra: 69478
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: pred. Dalibor Lovrić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta fokusirani su na upoznavanje s temama i problemima antičke, novovjekovne i suvremene estetike, te komparativna analiza najvažnijih estetičkih pojmova poput umjetnosti, estetičkog iskustva, ukusa i suda ukusa, forme i izraza, autentičnosti, kreativnosti i konvencije, denotacije i konotacije te ključnih problema u estetici kao što su legitimacija umjetnosti i ontologija umjetničkog djela. Kroz svaki od ovih pojmova i problema provlači se utemeljujući pojam slobode koji će, samim time, biti konstantno dotican.
Literatura:
 1. Immanuel Kant: Kritika moći suđenja
 2. G. W. F. Hegel,: Estetika,
 3. Danilo Pejović (ur.),: Nova filozofija umjetnosti
 4. Platon: Ijon
Preporučena literatura:
 1. Platon: Država
 2. Aristotel,: O pjesničkom umijeću
 3. F. W. J. Schelling: Filozofija umjetnosti
 4. F. Nietzsche: Rođenje tragedije
 5. H. G. Gadamer: Istina i metoda
 6. M. Heidegger: O biti umjetnosti
 7. T. Adorno: Filozofija nove muzike
 8. H. Marcuse: Estetska dimenzija
 9. N. Goodman: Jezici umjetnosti,
 10. D. Grlić: Estetika
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: