MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
ljuhan@ffst.hr

 

Viši stručni referent za administrativne i nastavne poslove:

Snježana Buble, oec.

e-mail: snjezana@ffst.hr

tel: 021/545-546

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Studij filozofije u Splitu je dvopredmetni studij koji se izvodi od 2005. godine. Studijski program je kompatibilan sa studijskim programima koji se izvode na drugim akreditiranim studijima filozofije na hrvatskim sveučilištima, također je sukladan studijskim programima filozofije koji se izvode na sveučilištima u Europskoj Uniji.

Nastavnici na Odsjeku stalno prate i druge studijske programe filozofije u svijetu i prilagođavaju program. Studenti imaju mogućnost djelomičnog studiranja u inozemstvu, većinom preko programa Erasmus + i do sada je veliki broj studenta filozofije odlazio na semestralni ili godišnji studijski boravak na druga sveučilišta u Europskoj Uniji.

Cilj studija filozofije je upoznati studente s povijesnim razvojem filozofije kao izvorišta svih znanosti te ih osposobiti za kritičko mišljenje i analizu filozofskih problema putem proučavanja značajnih izvora.
U program su ugrađena dostignuća bogate filozofske baštine, isprepletena s najnovijim svjetskim dostignućima filozofskih istraživanja.

 

PRIJEDDIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Prijediplomski studij filozofije traje 3 godine ili 6 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 90 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 180 bodova.

Studenti filozofije uz obavezne kolegije koji zahvaćaju temeljne filozofske discipline, uz izborne kolegije s filozofije, mogu birati i niz drugih izbornih kolegija s drugih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Splitu, ali i drugih sastavnica Sveučilišta.

Studenti koji završe dodiplomski studij stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice (baccalaureus)/(baccalaurea) filozofije i mogu nastaviti studij na višoj razini na Filozofskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj.

Studij je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

DIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Diplomski studij filozofije mogu upisati  i pohađati studenti koji su završili neki od akreditiranih dvopredmetnih preddiplomskih studija filozofije na jednom od visokih učilišta u Hrvatskoj.

Diplomski studij filozofije traje 2 godine ili 4 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 60 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 120 bodova.

Studenti koji završe studij stječu akademsko zvanje magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) i uz stručne kompetencije stječu i nastavničke kompetencije za rad u nastavi predmeta filozofije, logike i etike.

Studenti također mogu nastaviti studiranjem filozofije na poslijediplomskoj razini na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj ili svijetu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tonći Kokić Email 304
prof. dr. sc. Hrvoje Relja Email 307
prof. dr. sc. Dario Škarica Email 216

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš Email 306

Docent

doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek Email 216
doc. dr. sc. Marko Jakić Email 305

Viši asistent

dr. sc. Gabriela Bašić Hanžek Email 305
dr. sc. Anita Lunić Email  

Asistent

Danica Radoš Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Nenad Smokrović  

Naslovni predavač

nasl. pred. dr. sc. Dalibor Lovrić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
ANTIČKA FILOZOFIJA I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
ANTIČKA FILOZOFIJA II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
EPISTEMOLOGIJA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
EPISTEMOLOGIJA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Estetika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Etika 1 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Etika II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Filozofija odgoja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija prirode I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija prirode II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
FILOZOFIJA UMA 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija znanosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filozofska metodologija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Logika I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Logika II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
LOGIKA III 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
METAFIZIKA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
METAFIZIKA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Novovjekovna filozofija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Novovjekovna filozofija II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijest hrvatske filozofije 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Priprema za pisanje završnog rada 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
SOCIJALNA FILOZOFIJA 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
SUVREMENA FILOZOFIJA I 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
SUVREMENA FILOZOFIJA II 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
UVOD U FILOZOFIJU 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Egzistencijalistička filozofija 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Filozofija biologije 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
FILOZOFIJA DEMOKRACIJE 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Filozofija povijesti 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Filozofija religije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Intencionalnost 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Introspekcija 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Izrada diplomskog rada (Filozofija) 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sloboda govora 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Svijest 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Završni rad - Filozofija 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

RASPORED NASTAVE

DOKUMENTI

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice