MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Priprema za pisanje završnog rada

Priprema za pisanje završnog rada

Šifra: 229019
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: pred. Margita Mirčeta Zakarija - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 4
Predavanja 2
Seminar 9
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha je predmeta upoznati studente s osnovama znanstvene (uže: filozofske) metodologije i stjecanje osnovnih akademskih vještina (samostalno čitanje i pisanje stručnih i znanstvenih radova). Posebno se njeguju argumentativne vještine i poštivanje akademske etike.
Ishodi učenja:
 1. Samostalno izraditi završni rad na preddiplomskome studiju
 2. Pretraživati, kritički čitati i pisati znanstvene i stručne radove
 3. Koristiti informacijske izvore znanstvenih radova
 4. Razumjeti akademsku etike korištenja izvora (antiplagijarizam).
Literatura:
 1. Organon, , Aristotel., Kultura, 1970.
 2. Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima., , Janović, Tomislav., Mrežno izdanje, .
 3. Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, , Oraić Tolić, Dubravka, Naklada Ljevak, 2011.
 4. Kako se piše diplomski rad, , Eco, Umberto, Narodna knjiga / Alfa, 2000.
Preporučena literatura:
 1. The Philosopher's Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods., , Baggini, J., Blackwell Publishers, 2003.
 2. Kritičko mišljenje, , Buchberger, Iva., Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, 2012.
 3. Philosophical Writing, , Martinich, A. P., Blackwell, 1996.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: