MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I

Šifra: 67478
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Relja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kako bi se postiglo poznavanje povjesnog razvoja filozofije u susretu antičke filozofske misli i kršćanstva srednjega vijeka; otkrivanje novih filozofskih tema i odgovara na novo proizašla filozofska pitanja; mogućnost kritičkog prosuđivanja o razvoju školstva srednjega vijeka i doprinosu filozofije u sveukupnom razvoju čovječanstva obrađivati će sljedeće teme:
- Patristička filozofija
- Plodovi povijesnog susreta kršćanske i antičke filozofije: Formiranje temeljnih problema srednjovjekovne filozofije: Bog, čovjek, osoba, sloboda, stvaranje ex nihilo i odnos vjere i razuma
- Aurelije Augustin
- Severin Boetije
- Prvi veliki skolastički sustav: Ivan Scot Eriugena.
- Dijalektika XI st., rasprava o univerzalijama i Petar Abelard
- Anzelmo Canterburyski i ontologijski dokaz
- Škola u Chartresu i škola sv. Viktora
- Srednjovjekovna arapska i židovska filozofija: Avicenna, Averroes,
- Avicebron i Maimonides
- Filozofija XII st. i prijam Aristotelove filozofije na Zapadu
- Formiranje prvih sveučilišta u Europi. Aleksandar Haleški
- Bonaventura
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , COPLESTON F., (1989). Istorija filozofije, II: Srednjovekovna filozofija, Beograd: BIGZ,, str. 1-295.
  GILSON E., (1977). Filozofija u srednjem veku, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 7-420., , , .
Preporučena literatura:
 1. , AUGUSTIN, (1998). O slobodi volje, Zagreb: Demetra, 425 str.
  DE LIBERA, A., (1989). La philosophie medievale, Paris: PUF, 1989.
  FLASH, K., (1986). Das philosophische Denken in Mittelalter. Von Augustinus zu Macchiavelli, Stuttgart: Reclam.
  FLASH, K., (1989). Einfurung in die Philosophie des Mittelalters, Darmstadt.
  GILSON, E., (1987). Introduction a l?etude de saint Augustin, Paris: Vrin.
  KUŠAR, S. (prir.), (1996). Srednjovjekovna filozofija, Zagreb: Školska knjiga.
  MONDIN, B., (19912)Storia della filosofia medievale, Roma: Urbaniana
  University Press.
  ŠANC, F., (1943). Poviest filozofije, II: Filozofija srednjega vieka, Zagreb: Knjižnica života.
  VIGNAUX, P., (1987). Philosophie au Moyen Age, Castella, Albeuve.
  GIBSON, M., (1982). Boethius. His Life,Thought and Influence, Blackwell, Oxford.
  SOUTHERN, R. W., (1990). Saint Anselm. A portrait in a landscape, Cambridge: Cambridge University Press., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: