MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ANTIČKA FILOZOFIJA I

Šifra: 67465
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tonći Kokić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija 'Antička filozofija I' je uvod u razmatranje općeg smisla historijskog proučavanja i prikazivanja filozofije, omogućavanje uvida u temeljne pojmove, značenje, izvore i glavna razdoblja antičke filozofije. Kolegij daje pregled antičke filozofije od predsokratske filozofije do uključivo Platona, kao i upute u standardnu izvornu literaturu i recentna tumačenja. Studenti bi završetkom kolegija trebali biti u stanju pojasniti važnost povijesti filozofije u studiju filozofije, pojasniti važnost antičke filozofije, definirati osnovne filozofske pojmove, prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima te kritički raspravljati o glavnim filozofskim problemima, autorima i školama.
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti važnost povijesti filozofije u studiju filozofije
 2. Pojasniti važnost antičke filozofije
 3. Definirati osnovne filozofske pojmove Milećana i Pitagorejaca
 4. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima Heraklita i Atomista
 5. Objasniti filozofsku važnost Sofista i Sokrata
 6. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima Platona
 7. Kritički raspravljati o glavnim filozofskim problemima i školama perioda koji se proučava (Miletska škola, Elejska škola, Platon)
Literatura:
 1. Povijest filozofije., , Windelband, W., Zagreb, Naprijed, 1998.
 2. Predsokratovci: fragmenti. Svezak I i II, , Diels, H. (ur), Zagreb, Naprijed, 1983.
 3. Država, , Platon, Bilo koji izdavač., .
 4. Platon, , Menon, Bilo koji izdavač., .
 5. Platon, , Gozba, Bilo koji izdavač., .
 6. Pregled antička filozofije, , Kokić, Tonći, Naklada Breza, 2015.
Preporučena literatura:
 1. Povijest grčke filozofije. Raniji predsokratovci i pitagorovci. Knjiga I., , Guthrie, W. K. C., Zagreb, Naklada Jurčić., 2005.
 2. Predoskratovska tradicija od Parmenida do Demokrita. Knjiga II., , Guthrie, W. K. C., Zagreb, Naklada Jurčić., 2006.
 3. Povijest grčke filozofije. Sofisti - Sokrat. Knjiga III., , Guthrie, W. K. C., Zagreb, Naklada Jurčić., 2006.
 4. Povijest grčke filozofije. Platon. Čovjek i njegovi dijalozi. ranije doba. Knjiga 4., , Guthrie, W. K. C., Zagreb, Naklada Jurčić., 2006.
 5. Povijest grčke filozofije. Kasni Platon i Akademija. Knjiga 5., , Guthrie, W. K. C., Zagreb, Naklada Jurčić., 2007.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Tonći Kokić:

  Konzultacije u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. su ponedjeljkom od 15.00 do 16.00 sati ili prema dogovoru.

  Lokacija: