MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Praktikum i školska praksa

Šifra: 175189
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Terenske vježbe

doc. dr. sc. Marko Jakić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 35
Seminar 25
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je pripremiti studenta za samostalno kreiranje , pripremanje i izvođenje nastave iz filozofije, logike, etike utemeljene na suvremenim metodičkim polazištima.
1. Uvodni sat: Upoznavanje studenata s kolegijem i njihovim obvezama (1P+1S)
2. Filozof-nastavnik- nastavnik u odgoju i obrazovanju (1P+1S)
3. Određivanje nastavnih ciljeva u nastavi filozofije, logike, etike (1P+2S)
4. Suvremena nastava spram tradicionalnoj (1P+2S)
5. Planiranje i pripremanje u nastavi filozofije, logike i etike (1P+2S)
6. Način strukturiranja sadržaja u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
7. Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje (1P+2S)
8. Oblici rada u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
9. Pojam i klasifikacija metoda u nastavi filozofske grupe premeta(1P+2S)
10. Uloga teksta u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
11. Filozofski dijalog i rasprava (1P+2S)
12. Metoda demonstracije i pisanih radova u nastavi filozofske grupe predmeta (1P+2S)
13. Esej u nastavi filozofije (1P+2S)
14. Praćenje i ocjenjivanje na nastavi filozofije, logike i etike
15. Sinteza (1P+1S)
Ishodi učenja:
 1. samostalno odrediti nastavni cilj i ishode nastave,
 2. samostalno izraditi i analizirati nastavnu pripremu
 3. osmisliti i izvesti nastavni sat primjenom odgovarajućih nastavnih metoda,
 4. analizirati izvedbu nastavnog sata
 5. analizirati i primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika,
 6. primjenjivati filozofsko mišljenje za razvoj kritičkog i samostalnog mišljenja kod učenika,
 7. analizirati i primjenjivati postupke uvođenja u filozofsko mišljenje.
Literatura:
 1. Metodika nastave filozofije, , Marinković, Josip, Školska knjiga, 2008.
 2. Filozofija kao nastava, , Marinković, Josip, HFD, 1990.
 3. Učiteljstvo kao poziv, , Marinković, Josip, Kruzak, 2008.
 4. Temeljna nastavna umijeća, , Kyriacou, Chris, Educa,, 2001.
 5. Časopis Metodički ogledi br.8(1994),br.16(2002), br.17(2003.), , Various, HFD, 2003.
 6. Što je dobra nastava, , Meyer, Hilbert, Erudita, 2005.
 7. Priručnik za nastavu filozofije, , Miošić, Igor, Profil, 2009.
 8. (2003.) Priručnik za nastavnike uz udžbenik G. Petrovića, , Kalin, Boris, ŠK, 2003.
 9. LOGIKA- PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE, , Kovač, Srećko, Hrvatska sveučilišna naklada, 2004.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: