MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Praktikum i školska praksa

Šifra: 175189
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 35
Seminar 25
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je pripremiti studenta za samostalno kreiranje , pripremanje i izvođenje nastave iz filozofije, logike, etike utemeljene na suvremenim metodičkim polazištima.
1. Uvodni sat: Upoznavanje studenata s kolegijem i njihovim obvezama (1P+1S)
2. Filozof-nastavnik- nastavnik u odgoju i obrazovanju (1P+1S)
3. Određivanje nastavnih ciljeva u nastavi filozofije, logike, etike (1P+2S)
4. Suvremena nastava spram tradicionalnoj (1P+2S)
5. Planiranje i pripremanje u nastavi filozofije, logike i etike (1P+2S)
6. Način strukturiranja sadržaja u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
7. Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje (1P+2S)
8. Oblici rada u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
9. Pojam i klasifikacija metoda u nastavi filozofske grupe premeta(1P+2S)
10. Uloga teksta u nastavi filozofske grupe predmeta(1P+2S)
11. Filozofski dijalog i rasprava (1P+2S)
12. Metoda demonstracije i pisanih radova u nastavi filozofske grupe predmeta (1P+2S)
13. Esej u nastavi filozofije (1P+2S)
14. Praćenje i ocjenjivanje na nastavi filozofije, logike i etike
15. Sinteza (1P+1S)
Literatura:
  1. Marinković, Josip: Metodika nastave filozofije
  2. Marinković, Josip: Filozofija kao nastava
  3. Marinković, Josip: Učiteljstvo kao poziv
  4. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća
  5. Various: Časopis Metodički ogledi br.8(1994),br.16(2002), br.17(2003.)
  6. Meyer, Hilbert: Što je dobra nastava
  7. Miošić, Igor: Priručnik za nastavu filozofije
  8. Kalin, Boris: (2003.) Priručnik za nastavnike uz udžbenik G. Petrovića
  9. Kovač, Srećko: LOGIKA- PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: