MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest hrvatske filozofije

Šifra: 175161
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jakić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Jakić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj predmeta da student stekne osnovne uvide u kontinuitet i glavne domete filozofskoga mišljenja u Hrvata od 12. do 20. stoljeća.


1. Pristup povijesti hrvatske filozofije:metodologija, periodizacija, stanje istraženosti (2P)
2. Filozofske teme u prvoga hrvatskog filozofa Hermana Dalmatina (2P)
3. Filozofija rane renesanse: Ivan Stojković, Benedikt Kotrulj, Jan Panonije, Nikola Modruški (2P)
4. Filozofija rane renesanse: Juraj Dragišić (2P)
5. Filozofija kasne renesanse: Marko Marulić (2P)
6. Filozofija kasne renesanse: Federik Grisogono, Fran Trankvil Andreis, Ivan Polikarp Severitan (2P)
7. Filozofija kasne renesanse - protestantski trolist: Matija Vlačić, Pavao Skalić, Andrija Dudić (2P)
8. Filozofija kasne renesanse: Frane Petrić (2P)
9. Filozofija kasne renesanse: filozofi u Dubrovniku (2P)
10. Hrvatski filozofski barok: od Marka Antuna de Dominisa do Jurja Križanića I Đura Baglivija (2P)
11. Ruđer Bošković (2P)
12. Boškovićevci na hrvatskim filozofskim učilištima (1770-1834) (2P)
13. Teme i pristupi hrvatskih filozofa 19. Stoljeća (2P)
14. Teme i pristupi hrvatskih filozofa u razdoblju 1901.-1945. (2P)
15. Teme i pristupi hrvatskih filozofa nakon 1945. (2P)
Ishodi učenja:
 1. 1. Obrazložiti periodizaciju hrvatske filozofije od 12. do 20.st
 2. 10. Argumentirano raspravljati na zadanu temu
 3. 2. Prikazati filozofsku misao prvoga hrvatskoga filozofa Hermana Dalmatina
 4. 3. Opisati filozofsku sastavnicu hrvatskoga ratnoga pisma u 16. stoljeću
 5. 4. Opisati filozofsku sastavnicu hrvatskoga protestantizma u 16. stoljeću
 6. 5. Prikazati filozofsku misao Frane Petrića
 7. 6. Prikazati filozofsku misao Ruđera Boškovića
 8. 7. Objasniti razvoj mreže hrvatskih filozofskih učilišta do 1781
 9. 8. Prepoznati glavna obilježja filozofskog života u Hrvatskoj i među Hrvatima po stoljećima i razdobljima
 10. 9. Usmenim putem jasno izložiti filozofske teze navednog razdoblja
Literatura:
 1. Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća, , Ivica Martinović, Split: Filozofski fakultet, 2011.
 2. Glavne struje hrvatske filozofije u 19. stoljeću, , Barišić, Pavo, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31, 2005.
 3. Novija hrvatska filozofija, , Franjo Zenko, Školska knjiga, 1995.
Preporučena literatura:
 1. Herman Dalmatin, , Dadić, Žarko, Školska knjiga, 1996.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: