MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II

Šifra: 67481
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Relja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kako bi se postigla upućenost studenata u razvoj školstva i filozofije u trinaestom stoljeću, te odnosom filozofije s drugim znanostima tog vremena; osposobljenost za kritičko izučavanje metode i rezultata skolastičke filozofije na svome vrhuncu; spremnost studenata za odgovoran i znanstveni pristup proučavanja različitih filozofskih metoda, sustava i principa, koji su se razvili tijekom srednjega vijeka u kolegiju će se obrađivati sljedeće teme:
Vrhunac skolastičke filozofije i izgradnja velebnih filozofskih sustava: Albert Veliki i Toma Akvinski. Poteškoće oko prijama Aristotelove filozofske misli u Zapadnoj Europi. Sustavno i duboko proučavanje Tomine filozofije. Tomino shvaćanje bitka kao actus essendi, te izgradnja nove metafizike. Filozofski dokazi za Božju opstojnost; filozofija stvaranja ex nihilo, jedinstvo Tomine antropologije, spoznaje, etike i politike. Izuzetan doprinos Tome Akvinskoga u razvoju filozofije općenito, a posebnu u razvoju metafizike. Postupan gubitak osvojenoga: Ivan Duns Skot, Vilim Ockhamski i povratak nominalizmu. Kasni srednji vijek, razvoj prirodoznanstvene misli. Pokušaj obnove metafizike: Nikola Kuzanski. F. Suarez i završetak srednjovjekovne filozofije.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , COPLESTON F., (1989). Istorija filozofije, II: Srednjovekovna filozofija, Beograd: BIGZ, str. 296-548.
  GILSON E., (1977). Filozofija u srednjem veku, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 421-637.
  TOMA AKVINSKI, (1996). Opuscula philosophica, sv. II, Zagreb: Demetra,
  str. 449., , , .
Preporučena literatura:
 1. , CHENU M.-D., (1984). Introduction a l'etude de saint Thomas d'Aquin, Paris: Vrin.
  DE LIBERA A., (1989). La philosophie medievale, Paris: PUF.
  GILSON, E., (19896). Le thomisme, Paris: Vrin.
  GRABMANN M.,(1909-1911). Die Geschichte der scholastischen Methode, 2 sv., Freiburg i. Br.
  KRETZMANN N., KENNY A. i PINBORG, J. (ured.), (1989). The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
  KUŠAR S. (ured.), (1996). Srednjovjekovna filozofija, Zagreb: Školska knjiga.
  ŠANC F., (1943). Poviest filozofije, II: Filozofija srednjega vieka, Zagreb: Knjižnica života.
  WEISHEIPL J., (1983). Friar Thomas D?Aquino. His Life, Thought, and Works, Washington: Catholic University of America Press., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: