MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

EPISTEMOLOGIJA I

Šifra: 67475
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovoga predmeta upoznati studente s temeljnim epistemološkim pojmovima i problemima, te pojasniti ključne epistemološke debate i argumente prisutne u zapadnoj filozofskoj tradiciji.

Izvedbeni plan:
- uvod u epistemologiju
- percepcija kao izvor opravdanja i znanja
- vjerovanje
- opravdanje: kritički pristup
- introspekcija kao izvor opravdanja i znanja
- korespondencijska teorija istinitosti
- skepticizam
- Jamesova teorija istinitosti
- koherencijska teorija istinitosti
- razum kao izvor opravdanja i znanja
- Gettierov problem, internalizam i eksternalizam
- pamćenje i svjedočanstvo kao izvori opravdanja i znanja
- realizam i antirealizam
- fundacionalizam i koherentizam
- naturalizirana epistemologija

Oblici provođenja nastave: predavanja, konzultacije.
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeno.
Način praćenja kvalitete: studentska evaluacija.
Ishodi učenja:
 1. Jasno definirati temeljne epistemološke pojmove (opravdanje, znanje, prima facie opravdanje itd.);
 2. Opisati temeljne epistemološke probleme i navesti glavne pokušaje njihova rješavanja (npr. Gettierrov problem);
 3. Usporediti i razlikovati ključne epistemološke pozicije (fundacionalizam i koherentizam, internalizam i eksternalizam, skepticizam...);
 4. Prepoznati epistemološke stavove autora u pojedinom tekstu;
 5. Pojasniti argumente za konkretne epistemološke pozicije;
 6. Precizno razlikovati izvore znanja i opravdanja
Literatura:
 1. Problem saznanja, , Ayer, Alfred Jules, Nolit, Beograd, 1963.
 2. Vjerovanje, opravdanje, znanje. Suvremene teorije znanja i epistemičkoga opravdanja, , Čuljak, Zvonimir (ur.), Ibis grafika, 2003.
 3. Uvod u suvremenu epistemologiju, , Dancy, Jonathan, Hrvatski studiji, Zagreb, 2001.
 4. Epistemologija. Vodič u teorije znanja, , Greco, Sosa (ur.), Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
 5. Filozofija spoznaje, , Macan, Ivan, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997.
 6. Problemi filozofije, , Russell, Bertrand, Nolit, Beograd, 1980.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: