MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

EPISTEMOLOGIJA I

Šifra: 67475
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovoga predmeta upoznati studente s temeljnim epistemološkim pojmovima i problemima, te pojasniti ključne epistemološke debate i argumente prisutne u zapadnoj filozofskoj tradiciji.

Izvedbeni plan:
- uvod u epistemologiju
- percepcija kao izvor opravdanja i znanja
- vjerovanje
- opravdanje: kritički pristup
- introspekcija kao izvor opravdanja i znanja
- korespondencijska teorija istinitosti
- skepticizam
- Jamesova teorija istinitosti
- koherencijska teorija istinitosti
- razum kao izvor opravdanja i znanja
- Gettierov problem, internalizam i eksternalizam
- pamćenje i svjedočanstvo kao izvori opravdanja i znanja
- realizam i antirealizam
- fundacionalizam i koherentizam
- naturalizirana epistemologija

Oblici provođenja nastave: predavanja, konzultacije.
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeno.
Način praćenja kvalitete: studentska evaluacija.
Literatura:
  1. Ayer, Alfred Jules: Problem saznanja
  2. Čuljak, Zvonimir (ur.): Vjerovanje, opravdanje, znanje. Suvremene teorije znanja i epistemičkoga opravdanja
  3. Dancy, Jonathan: Uvod u suvremenu epistemologiju
  4. Greco, Sosa (ur.): Epistemologija. Vodič u teorije znanja
  5. Macan, Ivan: Filozofija spoznaje
  6. Russell, Bertrand: Problemi filozofije
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: