MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

FILOZOFIJA UMA

Šifra: 67881
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Škarica
Izvođači: doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s filozofijom uma, i to prema glavnim njezinim temama i problemima: problem uma i tijela, supervenijencija, mentalni sadržaj, mentalno uzrokovanje, kompjutacijska teorija uma, konektivizam, svijest. Poseban je naglasak na preciznom izlaganju pojmova i pozicija, na detaljnom izlaganju pojedinih argumenata i protuargumenata i na upoznavanju studenata sa širim interdisciplinarnim kontekstom.


1. uvodno predavanje
2. dualizam
3. biheviorizam, teorija identiteta
4. funkcionalizam
5. eliminativizam, fikcionalizam
6. supervenijencija
7. mentalni sadržaj
8. mentalno uzrokovanje
9. umjetna inteligencija
10. kompjutacijska teorija uma
11. argument kineske sobe
12. konektivizam
13. svijest
14. eksplanatorni jaz
15. argument znanja
Ishodi učenja:
 1. precizno razumijevanje problema uma i tijela: pojedinih pozicija (dualizma, biheviorizma, teorije identiteta, funkcionalizma, eliminativizma i fikcionalizma) kao i argumenata za i protiv pojedine pozicije
 2. precizno razumijevanje pojmova supervenijencije i sadržaja kao i problematike vezane uz te pojmove
 3. precizno razumijevanje problema mentalnog uzrokovanja
 4. solidno razumijevanje pothvata umjetne inteligencije, posebno njene relevantnosti za filozofski problem uma, posebno pak detaljno i precizno upoznavanje s kompjutacijskom teorijom uma i konektivizmom
 5. precizno upoznavanje s filozofskim problemom svijesti, posebno pak detaljno upoznavanje s problemom eksplanatornog jaza i s argumentom znanja
Literatura:
 1. Filozofija - svezak drugi,, , Berčić, Boran, Ibis grafika, 2012.
 2. The Nature of Consciousness, , Block, Flanagan, Guzeldere (ed.), Blackwell, 1997.
 3. Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, , Chalmers, David, Oxford University Press, 2002.
 4. Elements of Mind, , Crane, Tim, Oxford University Press, 2001.
 5. Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, , Philosophy of Mind, Routledge, 2012.
 6. Aspekti uma, , Hudoletnjak Grgić, Pećnjak, Grgić, Kruzak, 2011.
 7. Filozofija psihologije: zbornik tekstova, , Prijić, Miščević, Hrvatski kulturni dom, 1993.
 8. Philosophy of Mind, , Ravenscroft, Ian, Oxford University Press, 2005.
 9. Artificial Intelligence. A Modern Approach, , Russell, Norvig, Prentice Hall, 2003.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: