MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

FILOZOFIJA UMA

Šifra: 67881
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Škarica
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s filozofijom uma, i to prema glavnim njezinim temama i problemima: problem uma i tijela, supervenijencija, mentalni sadržaj, mentalno uzrokovanje, kompjutacijska teorija uma, konektivizam, svijest. Poseban je naglasak na preciznom izlaganju pojmova i pozicija, na detaljnom izlaganju pojedinih argumenata i protuargumenata i na upoznavanju studenata sa širim interdisciplinarnim kontekstom.


1. uvodno predavanje
2. dualizam
3. biheviorizam, teorija identiteta
4. funkcionalizam
5. eliminativizam, fikcionalizam
6. supervenijencija
7. mentalni sadržaj
8. mentalno uzrokovanje
9. umjetna inteligencija
10. kompjutacijska teorija uma
11. argument kineske sobe
12. konektivizam
13. svijest
14. eksplanatorni jaz
15. argument znanja
Literatura:
  1. Berčić, Boran: Filozofija - svezak drugi,
  2. Block, Flanagan, Guzeldere (ed.): The Nature of Consciousness
  3. Chalmers, David: Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings
  4. Crane, Tim: Elements of Mind
  5. Philosophy of Mind: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction
  6. Hudoletnjak Grgić, Pećnjak, Grgić: Aspekti uma
  7. Prijić, Miščević: Filozofija psihologije: zbornik tekstova
  8. Ravenscroft, Ian: Philosophy of Mind
  9. Russell, Norvig: Artificial Intelligence. A Modern Approach
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: