MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METAFIZIKA II

Šifra: 67480
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Relja
Izvođači: Danica Radoš - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kako bi se postigla osposobljenost studenta za daljnje istraživanje savršenosti bića, razumijevanje principa uzročnosti i njegova primjenljivost na cjelokupnu realnost te adekvatna spremnost za interdisciplinarno promišljanje o podrijetlu svijeta u kolegiju će se obrađivati sljedeće teme:
Transcendentalni aspekti bića
Analogija bića
Jedinstvo i mnoštvo realnog svijeta
Istina bića
Ontološka dobrota bića
Matafizika lijepoga
Spoznaja uzročnosti
Princip uzročnosti
Narav i vrste metafizičkih uzroka
Akt bivstvovanja kao iskonski izvor svakog djelovanja
Primat i specifičnost svršnog uzroka
Metafizički dinamizam ljudske osobe
Razlika Aristotelovih i Akvinčevih metafizičkih principa
M. Heideggerovo poimanje metafizike
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , RELJA, H. (ured.), Metafizika II, (skripta).
  RELJA, H., (2013), Tomistička filozofija, 1. dio, Split, Filozofski fakultet u Splitu
  BELIĆ, M., (2007) Ontologija. Biti, a ne ne-biti što to znači?, Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Filozofski niz, knjiga 23, 201-231 str.
  ARISTOTEL, (2004). Metafizika, knjiga A(I), a (IV), H(VIII), Zagreb:Hrvatska sveučilišna naklada.
  GILSON, E., (1995). Uvod u kršćansku filozofiju, Zagreb: FTI,, , , .
Preporučena literatura:
 1. , GILBERT, P., (1997). Corso di metafisica, Piemme, Casale Monferrato.
  GRENET, P.-B., (196611). Ontologie, Paris: Beauchesne.
  MOLINARO, A., (1994). Metafisica. Corso sitematico, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo.
  MONDIN, B., (1999). Ontologia e metafisica, Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
  RASSAM, J., (1980). Le silence, introduction a la metaphysique, Toulouse: Publications de l'Universite.
  TAYLOR, R., (19914). Metaphysic, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
  VANNI ROVIGHI, S., (19899). Elementi di filosofia, II: Metafisica, Brescia: La Scuola.
  WEISSMAHR, B., (1986). Ontologia, Barcelona: Herder., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: